Solicitare ofertă servicii de întreținere și reparații electrice de iluminat public
2020-05-08 11:04:23

Solicitare ofertă servicii de întreținere și reparații electrice de iluminat public

UAT Comuna Luizi Calugara, judetul Bacau, CF 4535910 in calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze prin cumparare directa, servicii de intretinere și reparatii instalatii electrice de iluminat public in comuna Luizi Calugara, jud. Bacau prin criteriul pretul cel mai scazut (conform dispozitiilor art 7 alin 5 si art 187 alin. 3 pct a) din Legea
achizitiilor publice nr. 98/2016).


Informațile le regăsiți în fișierul atașat.

Fișiere atașate

Înapoi