Proces verbal a rezultatelor probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției de Secretar general
2019-12-17 11:16:38

In temeiul OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ și a H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu rnodlflcarile și completarile ulterioare, s-a procedat la aflsarea rezultatelor  probei scrise a concursului organizat în vederea ocuparii functiei publice de conducere de Secretar general al comunei Luizi Calugara.

Vezi fișier atașat.

Înapoi