Concurs șef S.V.S.U.
2021-03-17 09:58:51

U.A.T Comuna Luizi Călugăra, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată de șef S.V.S.U. - în cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență.

Concursul constă în trei etape succesive : 

1. selecția dosarelor;

2. proba scrisă;

3. proba practică;

 

Calendarul de desfășurare și condițiile de participare le regăsiți în Anunț.


 

 

 

 

 

 

Înapoi