Anunț promovare secretar
2021-02-17 17:21:59

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează la sediul primăriei concurs de promovare, pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere specifică, de Secretar General al comunei Luzi Călugăra, jud. Bacău. Durata de muncă 8 ore/zi - 40 ore/săptămână - durata normală a timpului de lucru în conformitate în conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea cariei funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.


Condițiile de participare și bibliografia le regăsiți în anunțul atașat.

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi