Anunț închiriere pășune
2021-02-04 09:33:54

Subscrisa, Primăria Luizi Călugăra, cu sediul în satul Luizi Călugăra, județul Bacău, codfiscal 4535910, fax 0234-218277, e-mail primăria@comunaluizicalugara.ro, reprezentată legal prin David Edmond Leonard, având funcția de primar, formulează următorul

Anunț:

Se închiriează prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare, terenuri având categoria de folosință pășune în suprafață de 128,8 ha, situate în domeniul privat al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău, conform tabelului atașat:

 

Fișiere atașate:


 

Înapoi