Știri și evenimente

08-04-2021

Anunț registru agricol

ART. 11

(1) Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele: 

a) intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca unnare a vanzarii­ cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari­/iesiri; 

 

b) intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara terrnenelor prevazute la lit. a) si b ), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari,

(2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea « report din oficiu» la rubrica « sernnatura declarantului». 

17-03-2021

Concurs șef S.V.S.U.

U.A.T Comuna Luizi Călugăra, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante, perioadă nedeterminată de șef S.V.S.U. - în cadrul Serviciului Voluntar pentru situații de Urgență.

 

16-03-2021

Anunț pesta porcină

             Urmare a evoluţiei Pestei Porcine Africane la nivelul judeţului Bacău ,  ,confirmându se   alte cazuri de pestă porcină africană la mistreţi vânați pe raza Fondului de vânătoare FÂNTÂNELE  , gestionat de Direcția Silvică Bacău, a adresei nr. 5409/11.03.2021 primită de la Direcţia Sanitară veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor , înregistrată la Instituția noastră cu nr. 712/15.03.2021 , conform Hotărârii nr. 10 din data de 11.03.2021 , aprobate în şedinţa Unității Locale  de Decizie a Consiliului Local Bacău ,  din data de 11.03.2021  ni s a adus la cunoștință că Luizi -Călugăra , localitatea Osebiți, se află în zona infectată cu o rază de 8 km .

       S au stabilit următoarele măsuri cu aplicare imediată , după cum urmează :

02-03-2021

Concurs de recrutare consilier, clasa I, grad profesional asistent

UAT Comuna Luizi Călugăra organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de excuție vacante, perioada nedeterminata de consilier, clasa I, grad profesional asistent, nivel studii superioare din cadrul Compartimentului de Asistență Socială.

17-02-2021

Anunț promovare secretar

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează la sediul primăriei concurs de promovare, pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere specifică, de Secretar General al comunei Luzi Călugăra, jud. Bacău. Durata de muncă 8 ore/zi - 40 ore/săptămână - durata normală a timpului de lucru în conformitate în conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea cariei funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.


Condițiile de participare și bibliografia le regăsiți în anunțul atașat.

04-02-2021

Anunț închiriere pășune

Subscrisa, Primăria Luizi Călugăra, cu sediul în satul Luizi Călugăra, județul Bacău, codfiscal 4535910, fax 0234-218277, e-mail primăria@comunaluizicalugara.ro, reprezentată legal prin David Edmond Leonard, având funcția de primar, formulează următorul

Anunț:

Se închiriează prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare, terenuri având categoria de folosință pășune în suprafață de 128,8 ha, situate în domeniul privat al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău, conform tabelului atașat

25-01-2021

AFIR anunţă lansarea primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea în perioada :
04 ianuarie - 04 mai 2021,
a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1 ,,Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri ,, pentru tinerii fermieri din DIASPORA .
PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele :
• 70 de puncte ( 4 ianuarie - 4 februarie ),
• 55 de puncte ( 5 februarie - 4 martie),
• 40 de puncte ( 5 martie- 4 aprilie ) ,
• 25 de puncte ( 5 aprilie - 4 mai) .
Depunerea cererilor de finanțare , pentru submăsura 6.1 diaspora , se va face on-line pe www.afir.info. conform precizărilor din Ghidul Solicitantului .
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă submăsurii 6.1 DIASPORA , este de 4 mai 2021 , ora 16,00 .

Telefon - OJFIR Bacău 0334 - 860274


25-01-2021

Noi măsuri cu aplicare imediată pentru combaterea pestei porcine africane

Urmare a evoluţiei Pestei Porcine Africane la nivelul judeţului Bacău , confirmându-se alte cazuri de pestă porcină africană la mistreţi vânați pe raza Fondului de vânătoare FÂNTÂNELE comuna GÂRLENI , jud. Bacău şi pe raza Fondului cinegetic Buhuși, a adresei nr. 1526/21.01.2021 primită de la Direcţia Sanitară veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înregistrată la Instituția noastră cu nr. 187/21.01.2021, conform Hotărârii nr. 2 din data de 20.01.2021 , aprobate în şedinţa ULD a CLCB Bacău , din data de 20.01.20221, s-au stabilit următoarele măsuri cu aplicare imediată , după cum urmează :

07-10-2020

Dezbatere publică - plan urbanistic zonal

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, supunem dezbaterii publice:

Intenți de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL

 

Localizare:Extravilanul localității Luizi Călugăra, Dj 119

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri. 
04-09-2020

Anunt privind acordarea tichetului educational pentru familiile cele mai defavorizate

Familiile cu copii inscrisi in invatamintul prescolar, primar sau gimnazial pot depune la primaria comunei Luizi Calugara dosar pentru acordarea unui tichet educational in valoare de 500 lei.

02-09-2020

Ajutor de minimis

Urmare a prevederilot HG nr.716/27.08.2020 privind aprobarea schemei de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2020 asupra sectorului apicol! vă comunicăm cele mai importante prevederi ale acesteia pentru informarea apicultorilor din zonă.

Vedeți documentul atașat.

24-08-2020

Campanie de informare atât a vânătorilor cât şi a crescătorilor de porci

Vă comunicăm că potrivit adresei de la DSVSA Bacău , pe fondul de vânătoare Faraoani , pe teritoriul administrativ al comunei Faraoani , s-a confirmat prezenţa virusului pestei porcine africane la un mistreţ vânat .

Astfel , comuna Luizi Călugăra , ca şi distanţă faţă de focar , face parte din aşa numita zona tamponată .

Din acest motiv , este necesară continuarea campaniei de informare atât a vânătorilor cât şi a crescătorilor de porci , cu privire la regulile ce trebuiesc respectate pentru a se evita răspândirea bolii şi anume :

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri în vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS CoV-2
05-08-2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri în vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS CoV-2

Începând cu data de 05.08.2020, orele 00:00, pe întreg teritoriul județului Bacău se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție, ca măsură de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2.


Vă rugăm să consultați Hotararea CJSU nr. 18 din 04.08.2020

22-07-2020

Anunț rezolvare contestație

In urma rezolvarii contestatiei depuse de domnul BUTACU PETRE, fata de rezultatul probei scrise la concursul din data de 20.07.2020, Comisa de solutionare a contestatiilor, a hotarat respingerea contestatiei, obtinandus-se rezultatul din documentul atașat.

21-07-2020

Legea nr. 62 /9.03.2018 privind combaterea buruienii ambrozia a fost modificată

 

Legea nr. 62 /9.03.2018 privind combaterea buruienii ambrozia a fost modificată prin Legea nr.129/15.07.2020 care prevede dublarea amenzilor pentru proprietarii sau deţinătorii de terenuri care  nu desfăşoară   lucrări de prevenire , combatere şi distrugere a buruienii numită ambrozia , sau cum mai este cunoscută sub numele de pelinul sălbatic .

 

 

Înapoi