Știri și evenimente

18-12-2019

Anunț rezolvare contestație

In urma rezolvarii contestației depuse de doamna DIMA RODICA , față de rezultatul probei scrise la concursul din data de 16.12.2019, Comisa de solutionare a contestatiilor, a hotarat respingerea contestatiei, obtinandu-se urmatorul rezultat final:

17-12-2019

Proces verbal a rezultatelor probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției de Secretar general

In temeiul OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ și a H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu rnodlflcarile și completarile ulterioare, s-a procedat la aflsarea rezultatelor  probei scrise a concursului organizat în vederea ocuparii functiei publice de conducere de Secretar general al comunei Luizi Calugara.

11-12-2019

Anunț selecție dosare

 

În urma selecţiei dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul din data de 16 decembrie 2019 - proba scrisă și 17 decembrie 2019 - interviul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Luizi Calugara., jud. Bacau s-a obtinut următorul rezultat:


  

DIMA RODICA                 -  ADMIS

COSTACHE ANCA MIHAELA- ADMIS

 

 

 

02-12-2019

Anunt privind pesta porcina

In conformltate cu prevederile legli 1 /2008, art.5, lit c), pentru evitarea raspandiri virusului pe teritoriul judetului Bacau, in calitatea d-voastra de Unitate Locale de Sprijin in cadrul Comandamentului Local pentru Combaterea Bottler, trebuie sa luati de urgenta urmaitoarele masuri:

1.Afisarea in locuri publice frecventate ( primarie, scoli, biserici, cabinet medical veterinar, cabinet medical uman, etc.) a materialelor anexate, in vederea informarii si constientizarii crescatorilor de animale, 

 

Totodata aveti obligatia de a aduce la cunostinta crescatorilor de animale de pe raza UAT­ ului d·voastra urmatoarele masuri preventive:
- Sa achizitioneze porcine numai cu origine cunoscuta, insotite de documente oficiale;
- Sa solicite medicul veterinar din localitate, inregistrarea exploatatiilor de suine,
identificarea si inregistrarea animaletor existente permanent in exploatatie;
-Sa solicite, prin medicul veterinar de libera practica, aviz interjudetean de la DSVSA Bacau, pentru vanzarea sau cumpararea de animale din alte juclete; 
-sa creasca porcii in spatii imprejmuite, in adaposturi inchise, cu respectarea cerintelor de biosecuritate in sectorul exploatatiilor nonprofesionale conform Ordinului comun ANSVSA si MADR nr. 20/195/2018 si a H.G. 830/2016;
-Se interzice cresterea libera a porcinelor domestice in vecinatatea fonduritor de vanatoare precum si pe suprafata gropilor de gunoi si in raza acestora, in scopul evitarii contactului cu populatia de porci mistreti;
-Sa anunte imediat medicul veterinar de aparitiea oricaror semne de boala sau mortalitate la animalele proprii; 
-sa colaboreze cu medicul veterinar pentru efectuarea examenelor clinice si recoltarea probelor pentru examene de laborator;
-Sa nu intre in adaposturlle unde cresc porci cu incaltamintea si hainele cu care au umblat pe strada. Este recomandat ca pentru dezinfectia la adapost sa fi amplasata o tavita cu paie inbibata cu o sotutie slaba de soda caustica;
-Sa nu hraneasca animalele cu resturi alimentare/laturi/spalatura provenite de la carnea de  porc gatita in famille; 
-Sa nu comercializeze carnea proaspata si produsele din carne de porc rezultate din taierea
porcinelor in exploatatia aroprte ( consumul acestor produse se face numai in exptoatatia respectiva, dupa examenul de speciatitate asigurat de catre medicul veterinar arondat);

28-11-2019

Anunț acord de mediu pentru proiectul „Construire rețea gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău”

U.A.T Luizi-Călugăra prin primar Butacu Florențiu, titular al proiectului „Construire rețea gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău", propus a fi amplasat în comuna Luizi-Călugăra, satele Luizi-Călugăra și Osebiți, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupre mediului. Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

26-11-2019

Informare pesta porcină

La nivelul comunei Luizi-Călugăra la ora actuală, nu există niciun focar de pestă porcină, confirmă medicul veterinar Ghiurcă Dana, însă ca urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană în comuna Sascut, pentru evitarea răspândirii virusului pe întreg teritoriul județului Bacău trebuie continuate anumite măsuri. Măsurile le regăsiți în fișierul atașat.

14-11-2019

Anunț concurs de recrutare - SECRETAR GENERAL al comunei - perioadă nedeterminată, Compartiment Secretar

Primăria Comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere  vacante de SECRETAR GENERAL al comunei Luizi-Călugăra- pe perioadă nedeterminată, Compartiment-Secretar. Concursul va avea loc în data de 16.12.2019, ora 10:00, la sediul primăriei comunei Luizi-Călugăra.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul primăriei până la data de 03.12.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

SOLICITARE DE OFERTĂ- Construire grup sanitar la Școala Luizi-Călugăra
12-11-2019

SOLICITARE DE OFERTĂ- Construire grup sanitar la Școala Luizi-Călugăra

U.A.T. Comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, CF 4535910 în calitate de autoritate contractantă solicită oferte de preț privind construire grup sanitar la Școala Luizi Călugăra, jud. Bacău.
Mai multe detalii regăsiți în anunțul atașat.

SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de reabilitare termică a sediului administrativ al primăriei
05-11-2019

SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de reabilitare termică a sediului administrativ al primăriei

U.A.T. Comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, CF 4535910 în calitate de autoritate contractantă solicită oferte de preț privind reabilitarea termică a sediului administrativ al primăriei (aproximatic 800 mp).

Mai multe detalii regăsiți în anunțul atașat.

04-11-2019

Anunț obținere acord de mediu proiect ”Construire rețea de gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău”

U.A.T. Luizi-Călugăra anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Construire rețea de gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău", propus a se realiza in comuna Luizi-Călugăra, satele Luizi-Călugăra și Osebiți. Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Bacău.

18-10-2019

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, titular al proiectului „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: hhtp://anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacău în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

17-10-2019

Anunț concurs angajare pe durată nedeterminată post ȘOFER-Compartiment Gospodărire comunală

Primăria comunei Luizi Călugăra anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de natură contractuală de ȘOFER- Compartiment Gospodărire comunală, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei, astfel:

proba scris - 12.11.2019, ora 10:00

interviu - 13.11.2019, ora 11:00.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv până la data de 30.10.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, Compartiment Resurse Umane.

Detalii despre dosarul de concurs, tematică și bibliografie regăsiți în fișierul atașat.

11-10-2019

Publicație privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale

In conformitate cu prevederile HG nr.630/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019 si art.20 alin.{5} din Legea nr.208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta locuitorilor comunei LUIZI CALUGARA, delimitarea si numerotarea sectiilor de votare,precum si sediile acestora, dupa cum urmeaza:

25-09-2019

Anunț pesta porcină

        Urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană  într o comună din jud. Vrancea , în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2008 art.5, lit.c)  , pentru evitarea răspândirii virusului pe teritoriul judeţului Bacău , trebuie luate de urgenţă următoarele măsuri :

 

-       toti porcii trebuie identificaţi şi înregistraţi la medicul veterinar ;

-       trebuie anunţat imediat medicul veterinar de apariţia oricărui semn de boală sau mortalitate la animalele proprii ;

-       este interzisă folosirea resturilor menajere în hrana porcilor ;

-       este interzisă creşterea liberă a porcilor în afara gospodăriilor ;

-        porcii trebuie ţinuţi în spaţii îngrădite , fără posibilitatea de a veni în contact cu porcii domestici din alte exploataţii sau cu porcii mistreţi ;

-       să nu se intre în adăposturi unde cresc porcii cu încălţămintele şi hainele cu care au umblat pe strardă , sau la pădure unde circulă mistreţii sau chiar pe terenurile agricole unde poate exista pericolul să circule porcii mistreţi şi să se aducă în gospodării virusul de pestă porcină ;

-       este recomandat ca pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost , să fie amplasată o taviţă cu paie îmbibată cu o soluţie de soda caustică ;

-       scroafele , vierii să nu fie scoşi din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie ;

-       este interzisă comercializarea cărnii proaspete şi a produselor din carne de porc rezultate din tăierea porcinelor în exploataţia proprie , consumul acestora se face numai în exploataţia proprie , după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar ;

-       este interzisă cumpărarea de porci cu origine necunoscută , fără cotralii şi fără documente sanitare veterinare ;

-       este interzisă administarea în hrana porcilor a furajelor proaspăt cosite , furajele trebuiesc păstrate cel puţin 30 de zile de la data recoltării .

 

 Este interzisă vânzarea păsărilor şi animalelor vii .

23-09-2019

Combaterea și distrugerea buruienii numită ambrozia

Potrivit Legii nr.62/09.03.218 propietarii sau deținătorii de terenuri, conform legii sus menționate, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii numită ambrozia.

Înapoi