Știri și evenimente

14-11-2019

Anunț concurs de recrutare - SECRETAR GENERAL al comunei - perioadă nedeterminată, Compartiment Secretar

Primăria Comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere  vacante de SECRETAR GENERAL al comunei Luizi-Călugăra- pe perioadă nedeterminată, Compartiment-Secretar. Concursul va avea loc în data de 16.12.2019, ora 10:00, la sediul primăriei comunei Luizi-Călugăra.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul primăriei până la data de 03.12.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

SOLICITARE DE OFERTĂ- Construire grup sanitar la Școala Luizi-Călugăra
12-11-2019

SOLICITARE DE OFERTĂ- Construire grup sanitar la Școala Luizi-Călugăra

U.A.T. Comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, CF 4535910 în calitate de autoritate contractantă solicită oferte de preț privind construire grup sanitar la Școala Luizi Călugăra, jud. Bacău.
Mai multe detalii regăsiți în anunțul atașat.

SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de reabilitare termică a sediului administrativ al primăriei
05-11-2019

SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de reabilitare termică a sediului administrativ al primăriei

U.A.T. Comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, CF 4535910 în calitate de autoritate contractantă solicită oferte de preț privind reabilitarea termică a sediului administrativ al primăriei (aproximatic 800 mp).

Mai multe detalii regăsiți în anunțul atașat.

04-11-2019

Anunț obținere acord de mediu proiect ”Construire rețea de gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău”

U.A.T. Luizi-Călugăra anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Construire rețea de gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău", propus a se realiza in comuna Luizi-Călugăra, satele Luizi-Călugăra și Osebiți. Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Bacău.

18-10-2019

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, titular al proiectului „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încarare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni -joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: hhtp://anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data publicării anuntului pe pagăna de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău.
Publicul·interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM,Bacau în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agenției pentru Protectia Mediului Bacau.

17-10-2019

Anunț concurs angajare pe durată nedeterminată post ȘOFER-Compartiment Gospodărire comunală

Primăria comunei Luizi Călugăra anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de natură contractuală de ȘOFER- Compartiment Gospodărire comunală, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei, astfel:

proba scris - 12.11.2019, ora 10:00

interviu - 13.11.2019, ora 11:00.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv până la data de 30.10.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, Compartiment Resurse Umane.

Detalii despre dosarul de concurs, tematică și bibliografie regăsiți în fișierul atașat.

11-10-2019

Publicație privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale

In conformitate cu prevederile HG nr.630/2019 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 2019 si art.20 alin.{5} din Legea nr.208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta locuitorilor comunei LUIZI CALUGARA, delimitarea si numerotarea sectiilor de votare,precum si sediile acestora, dupa cum urmeaza:

25-09-2019

Anunț pesta porcină

        Urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană  într o comună din jud. Vrancea , în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2008 art.5, lit.c)  , pentru evitarea răspândirii virusului pe teritoriul judeţului Bacău , trebuie luate de urgenţă următoarele măsuri :

 

-       toti porcii trebuie identificaţi şi înregistraţi la medicul veterinar ;

-       trebuie anunţat imediat medicul veterinar de apariţia oricărui semn de boală sau mortalitate la animalele proprii ;

-       este interzisă folosirea resturilor menajere în hrana porcilor ;

-       este interzisă creşterea liberă a porcilor în afara gospodăriilor ;

-        porcii trebuie ţinuţi în spaţii îngrădite , fără posibilitatea de a veni în contact cu porcii domestici din alte exploataţii sau cu porcii mistreţi ;

-       să nu se intre în adăposturi unde cresc porcii cu încălţămintele şi hainele cu care au umblat pe strardă , sau la pădure unde circulă mistreţii sau chiar pe terenurile agricole unde poate exista pericolul să circule porcii mistreţi şi să se aducă în gospodării virusul de pestă porcină ;

-       este recomandat ca pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost , să fie amplasată o taviţă cu paie îmbibată cu o soluţie de soda caustică ;

-       scroafele , vierii să nu fie scoşi din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie ;

-       este interzisă comercializarea cărnii proaspete şi a produselor din carne de porc rezultate din tăierea porcinelor în exploataţia proprie , consumul acestora se face numai în exploataţia proprie , după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar ;

-       este interzisă cumpărarea de porci cu origine necunoscută , fără cotralii şi fără documente sanitare veterinare ;

-       este interzisă administarea în hrana porcilor a furajelor proaspăt cosite , furajele trebuiesc păstrate cel puţin 30 de zile de la data recoltării .

 

 Este interzisă vânzarea păsărilor şi animalelor vii .

23-09-2019

Combaterea și distrugerea buruienii numită ambrozia

Potrivit Legii nr.62/09.03.218 propietarii sau deținătorii de terenuri, conform legii sus menționate, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii numită ambrozia.

11-09-2019

Anunț concurs recrutare prin transfer la cerere, funcție publică de conducere de secretar general al UAT Luizi Călugăra

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează concurs prin transfer la cerere, a funcției publice de conducere de SECREATR GENERAL al UAT din cadrul Primăriei Luizi-Călugăra, județul Bacău. Funcționarii publici interesați sunt invitați să depună documentele necesare înscrierii, la sediul UAT Luizi-Călugăra, în termen de 20 de zile de la publicarea prezentului anunț. Documentele necesare dar și alte informații regăsiți în fișierul atașat.

29-08-2019

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apăuzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orelele 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-08-2019

Anunț examen de promovare în grad profesional principal- funcția Consilier juridic- Compartiment juridic

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează, în data de 13.08.2019, ora 10:00, examen de promovare în grad profesional principal pentru funcția publică de consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 31.07.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

07-08-2019

Anunț măsuri de profilaxie sanitară pentru prevenirea apariției Pestei Porcine Africane

Ca urmare a difuzării explozive a virusului pestei porcine africane pe teritoriul județului Vaslui, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău a emis noi măsuri de profilazie sanitară ce trebuiesc luate pentru prevenirea apariției Pestei Porcine Africane pe teritoriul comunei Luizi-Călugăra. Măsurile ce se impun a fi luate le regăsiți în fișierul atașat.

19-07-2019

Anunț- Măsuri ce se impun luate în vederea prevenirii, monitorizării și combaterii Pestei Porcine Africane

Având în vedere difuzarea explozivă a virusului pestei porcine africane și riscul major generat de răspândirea bolii pe întreg teritoriul României, se impune aplicarea unor măsuri de către autoritățile publice, instituțiile publice și persoanele de drept privat cu responsabilități directe pentru prevenirea, monitorizarea și combaterea pestei porcine africane, conform prevederilor Hotărârii CNSSU nr.3/01.08.2018, Hotărârii CNSSU nr.2/06.07.2018, respectiv Ordinului nr.1295 din 03.08.2018 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste măsuri le regăsiți în fișierul atașat.

16-07-2019

Informare privind supravegherea și controlul la nivel național al infecțiilor cu virusul West Nile

Instituția Prefectului Județului Bacău informează că în perioada iunie-noiembrie 2019 se realizează supravegherea și controlul la nivel național al infecțiilor cu virusul West Nile.

Mai multe informații privind aplicarea măsurilor de asanare/desecare a bălților și acumulărilor de apă ca urmare a ploilor abundente , precum și informarea populației despre pericolul infecțiilor cu virusul West Nile regăsiți în fișierul atașat.

Înapoi