Știri și evenimente

23-09-2019

Combaterea și distrugerea buruieniinumită ambrozia

Potrivit Legiinr.62/09.03.218 propietarii sau deținătorii de terenuri, conform legii sus menționate, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii numită ambrozia.

11-09-2019

Anunț concurs recrutare prin transfer la cerere, funcție publică de conducere de secretar general al UAT Luizi Călugăra

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează concurs prin transfer la cerere, a funcției publice de conducere de SECREATR GENERAL al UAT din cadrul Primăriei Luizi-Călugăra, județul Bacău. Funcționarii publici interesați sunt invitați să depună documentele necesare înscrierii, la sediul UAT Luizi-Călugăra, în termen de 20 de zile de la publicarea prezentului anunț. Documentele necesare dar și alte informații regăsiți în fișierul atașat.

29-08-2019

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apăuzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orelele 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

13-08-2019

Anunț examen de promovare în grad profesional principal- funcția Consilier juridic- Compartiment juridic

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează, în data de 13.08.2019, ora 10:00, examen de promovare în grad profesional principal pentru funcția publică de consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 31.07.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

07-08-2019

Anunț măsuri de profilaxie sanitară pentru prevenirea apariției Pestei Porcine Africane

Ca urmare a difuzării explozive a virusului pestei porcine africane pe teritoriul județului Vaslui, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău a emis noi măsuri de profilazie sanitară ce trebuiesc luate pentru prevenirea apariției Pestei Porcine Africane pe teritoriul comunei Luizi-Călugăra. Măsurile ce se impun a fi luate le regăsiți în fișierul atașat.

19-07-2019

Anunț- Măsuri ce se impun luate în vederea prevenirii, monitorizării și combaterii Pestei Porcine Africane

Având în vedere difuzarea explozivă a virusului pestei porcine africane și riscul major generat de răspândirea bolii pe întreg teritoriul României, se impune aplicarea unor măsuri de către autoritățile publice, instituțiile publice și persoanele de drept privat cu responsabilități directe pentru prevenirea, monitorizarea și combaterea pestei porcine africane, conform prevederilor Hotărârii CNSSU nr.3/01.08.2018, Hotărârii CNSSU nr.2/06.07.2018, respectiv Ordinului nr.1295 din 03.08.2018 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste măsuri le regăsiți în fișierul atașat.

16-07-2019

Informare privind supravegherea și controlul la nivel național al infecțiilor cu virusul West Nile

Instituția Prefectului Județului Bacău informează că în perioada iunie-noiembrie 2019 se realizează supravegherea și controlul la nivel național al infecțiilor cu virusul West Nile.

Mai multe informații privind aplicarea măsurilor de asanare/desecare a bălților și acumulărilor de apă ca urmare a ploilor abundente , precum și informarea populației despre pericolul infecțiilor cu virusul West Nile regăsiți în fișierul atașat.

08-07-2019

Programul de stimularea angajărilor tinerilor în agricultură

Ministerul Agriculturii și dezvoltării RUrale prin Direcția pentru Agricultură Județeană implementează Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, în vederea creării de noi locuri de muncă.

05-07-2019

Măsuri ce trebuiesc luate cu privire la pesta porcină

Ca urmare a noii adrese nr.1858 din 04,.07.2019, de la DSV și pentru Siguranța Alimentelor Bacău, prin care ni se aduce la cunoștință că trebuie acordată în continaure atenție deosebită prevenirii apariției pestei porcine pe teritoriul comunei Luizi Călugăra.

Veți regăsi atașat măsurile ce trebuiesc luate.

21-06-2019

Ședință ordinară a consiliului local în data de 28.06.2019, ora 10

Pentru ziua de 28 iunie 2019, ora 10:00 se convoacă Consiliul Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în ședință ordinară. Ședința se va ține la sediul Primăriei.


Dispoziția cu ordinea de zi a ședinței o regăsiți în fișierul atașat.

12-06-2019

Anunţ concurs inspector, clasa I, grad debutant

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, gradul debutant la compartimentul cadastru, agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău în ziua de 18.06.2019, ora 10:00- proba scrisă și 19.06.2019, ora 14:00- interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul primăriei de pe data de 17.05.2019 până la data de 05.06.2019 ora 15.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

07-06-2019

Anunț public privind decizia etapei de încadrare -proiect „Varianta de ocolire Bacău”

C.N.A.I.R. S.A., titular al proiectului „Varianta de ocolire Bacău” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, prin care se stabilește că modificările survenite în datele proiectului nu se supun evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

Publicul interesat poate înainta comentarii în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Bacău.

24-05-2019

Interzicerea comercializării și consumului băuturilor alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secțiilor de votare

În data de 24.05.2019 s-a aprobat dispoziția nr.58/2019 care prevede interzicerea comercializării și consumului băuturilor alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secțiilor de votare de pe raza Comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău, înziua desfășurării Alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a Referendumului național din data de 26 mai 2019.

Proiect de milioane de lei pentru asfaltarea unor drumuri din comuna Luizi Călugăra
22-05-2019

Proiect de milioane de lei pentru asfaltarea unor drumuri din comuna Luizi Călugăra

Astăzi, 22 mai 2019, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, a avut loc semnarea contractului de proiectare și execuție a unui obiectiv de investiții mult așteptat de comunitatea locală. Este vorba despre modernizarea prin asfaltare și executarea de podețe și rigole pentru aproximativ 6 kilometri de drum comunal, din care: 3,637 km în satul Osebiți și 2,363 km în satul Luizi Călugăra.

24-04-2019

Publicație privind delimitarea secțiilor de votare

În conformitate cu prevederile art.2O alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea senatului și a camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autoritățiii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.34 ,alin.(1) din Legea nr.33/2007, cu modificările și completările ulterioare s-au stabilit secțiile de votare.

Secțiile de votare le regăsiți in documentul atașat.

Înapoi