Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect de hotărâre nr.20285 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2020 2019-10-04
Proiect de hotărâre nr.20.160 privind modificarea H.C.L. nr.10/2019 privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-05-06
Proiect de hotărâre nr.20.154 privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială pentru anul 2019 2019-05-02
Proiect de hotărâre nr.20118 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău, precum și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori 2019-03-27
Proiect de HCL nr.20.118 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectvelor de investiții pe anul 2019 ale comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău,precum și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 3.206 mii lei 2019-03-27
Proiect de HCL nr.20103/14.03.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra unei suprafețe de teren de 51 mp, aparținând domeniului public al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2019-03-14
Proiect HCL nr 20.090/28.02.2019 privind aprobarea perioadei de pășunat pe pășunile propietate privată a UAT Luizi Călugăra și ale persoanelor fizice șijuridice din comuna Luizi Călugăra 2019-02-28
Proiect HCL nr 20.074/22.02.2019 privind analiza studiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 2019-02-22
Proiect HCL nr 20.054/04.02.2019 privind aprobarea Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău pe anul 2019 2019-02-04
Proiect HCL 20.045/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-02-01
Proiect HCL 20.375/01.02.2019 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 din comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-02-01
Proiect HCL nr.20.331/18.12.2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil-teren situat în sat Osebiți, aparținând domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-12-18
Proiect HCL 20.308/04.12.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.36/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 2018-12-04
Proiect de hotărâre nr 20252 din 10.10.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 2018-10-10
Proiect HCL nr 20123 din 30.08.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău 2018-09-30
Înapoi