Registru agricol

Anunț registru agricol

ART.11

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru inscrierea in registrul agicol sunt următoarele:

a) intre 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale pivind membrii gospodăriei, terenul aflat in proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente in gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la inceputul fiecărui an, precum și modificările intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificăii animalelor și a altor intrări-ieșiri;

b) intre 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinld a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanete fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, și in afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), in termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

2) ln cazul in care persoanele fizice sau cele juidice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care in registrul agicol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea "report din oficiu" la rubica "semnătura declarantului".

 

Termenele pentru declararea datelor pentru registrul agricol

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt menționate în documentul atașat.

Înapoi