Registru agricol

Anunț pesta porcină

        Urmare a confirmării unui focar de pestă porcină africană  într o comună din jud. Vrancea , în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2008 art.5, lit.c)  , pentru evitarea răspândirii virusului pe teritoriul judeţului Bacău , trebuie luate de urgenţă următoarele măsuri :

 

-       toti porcii trebuie identificaţi şi înregistraţi la medicul veterinar ;

-       trebuie anunţat imediat medicul veterinar de apariţia oricărui semn de boală sau mortalitate la animalele proprii ;

-       este interzisă folosirea resturilor menajere în hrana porcilor ;

-       este interzisă creşterea liberă a porcilor în afara gospodăriilor ;

-        porcii trebuie ţinuţi în spaţii îngrădite , fără posibilitatea de a veni în contact cu porcii domestici din alte exploataţii sau cu porcii mistreţi ;

-       să nu se intre în adăposturi unde cresc porcii cu încălţămintele şi hainele cu care au umblat pe strardă , sau la pădure unde circulă mistreţii sau chiar pe terenurile agricole unde poate exista pericolul să circule porcii mistreţi şi să se aducă în gospodării virusul de pestă porcină ;

-       este recomandat ca pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost , să fie amplasată o taviţă cu paie îmbibată cu o soluţie de soda caustică ;

-       scroafele , vierii să nu fie scoşi din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie ;

-       este interzisă comercializarea cărnii proaspete şi a produselor din carne de porc rezultate din tăierea porcinelor în exploataţia proprie , consumul acestora se face numai în exploataţia proprie , după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar ;

-       este interzisă cumpărarea de porci cu origine necunoscută , fără cotralii şi fără documente sanitare veterinare ;

-       este interzisă administarea în hrana porcilor a furajelor proaspăt cosite , furajele trebuiesc păstrate cel puţin 30 de zile de la data recoltării .

 

 Este interzisă vânzarea păsărilor şi animalelor vii .

Anunț registru agricol

ART.11

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru inscrierea in registrul agicol sunt următoarele:

a) intre 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale pivind membrii gospodăriei, terenul aflat in proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente in gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la inceputul fiecărui an, precum și modificările intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificăii animalelor și a altor intrări-ieșiri;

b) intre 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinld a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanete fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, și in afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), in termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

2) ln cazul in care persoanele fizice sau cele juidice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care in registrul agicol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea "report din oficiu" la rubica "semnătura declarantului".

 

Termenele pentru declararea datelor pentru registrul agricol

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt menționate în documentul atașat.

Înapoi