Proiecte de investiţii

Luizi Călugăra: alimentare cu apa

Pentru cele 515 gospodării individuale neracordate la sistemele locale de alimentare cu apă existente, se propune racordarea acestora, cele două rezervoare asigurând capacitatea de înmagazinare a apei necesare.

 

 

Luizi Călugăra: canalizare

Debitul de apă uzată evacuat în rețeaua de canalizare, calculat este :  Qu a 6,12 l/sec

 

Se recomandă adoptarea sistemului de canalizare divizor (separativ), sistem alcătuit din :

 • rețea canale de serviciu ; 
 • colector stradal 
 • stație de epurare a apelor uzate 
 • conducta de evacuare a apelor convențional curate într-un emisar.

 

Canalizarea apelor uzate se va realiza numai prin canale închise, îngropate. Apele pluviale vor fi evacuate prin rigole sau șanțurile străzilor. Se propune o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere, fie prin stații de capacități mici și mijlocii de tipul PURATOX, cu debite cuprinse între 1,6 - 20 mc/zi pentru gospodării individuale sau colective, fie prin stații KBA KOMPAKT, cu debite între 20 - 250 mc / zi, fie printr-o stație tip PURABLOKK, având capacitatea de epurare între 500 - 3000 mc / zi.

 

Principalele părți componente ale unui astfel de echipamente de epurare a apelor menajere sunt :

 • decantor primar 
 • bazin de aerare 
 • decantor secundar 
 • cămin de nămol oxidat 
 • cămin suflantă 
 • cămin de evacuare și măsurare a debitelor.

 

Din agrementul tehnic se disting următoarele aprecieri :

 • durabilitate 50 ani pentru construcție 
 • 10 ani pentru instalație 
 • siguranță la foc 
 • automatizarea totală cu posibilitatea funcționării în etape 
 • funcționarea continuă, ușor de controlat 
 • sistem fiabil, sigur, cu cost redus în exploatare 
 • consum redus de energie cu randament ridicat de dizolvare a oxigenului 
 • ușor manevrabil, nu necesită întreținere specială
 • scade distanța de protecție sanitară 
 • eliminarea totală a coroziunii 
 • necesită supraveghere minimă.

 

Luizi Călugăra: alimentarea cu energie electrică

Pentru viitor se prevede o creștere a consumului casnic și edilitar precum și o creștere a consumului agenților economici privați.

În acest sens se propune suplimentarea cu două posturi de transformare 2 x 400 KVA.

La calculul de perspectivă s-a considerat un consum de energie electrică pe gospodărie Pi a 6 KW si Pa a 1,5 KW, conform PE 132/95.

 

 

Luizi Călugăra: telecomunicații

Se propune soluționarea cererilor de noi abonați telefonici.

 

Osebiţi: alimentarea cu apă

Pentru cele 783 gospodarii individuale neracordate la sistemul local de alimentare cu apă existent, se propune racordarea acestora, rezervorul de înmagazinare asigurând capacitatea necesară.

 

Osebiţi: canalizarea

Debitul de apă uzată evacuat în rețeaua de canalizare (calculat) este : 2,36 l / sec.

Se va recomanda adoptarea sistemului de canalizare divizor (separativ), sistem alcătuit din :

 • Rețea de canale de serviciu 
 • Colector stradal 
 • Stație de epurare a apelor uzate 
 • Conductă de evacuare a apelor convențional curate.

 

Canalizarea apelor uzate se va face numai prin canale, închise, îngropate.
Se propune o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere, fie prin stații de capacități micii și mijlocii de tipul Puratox, cu debite de 1,6 - 20 mc / zi pentru gospodării individuale sau colective, fie prin stații KBA KOMPACT cu debite de 20 - 250 mc / zi, fie printr-o stație tip PURABLOKK, având capacitate de epurare de 500 - 3000 mc / zi.


Principalele părți componente ale unui astfel de echipament de epurare a apelor uzate menajere sunt :

 • decantor primar 
 • bazin de aerare 
 • decantor secundar 
 • camin de namol oxidat 
 • cămin suflantă 
 • cămin de evacuare și măsurare a debitelor.

 

Din agrementul tehnic se disting următoarele aprecieri :

 • durabilitate 50 ani pentru construcție 
 • 10 ani pentru instalație 
 • siguranță la foc 
 • automatizarea totală cu posibilitatea funcționării în etape 
 • funcționarea continuă, ușor de controlat 
 • sistem fiabil, sigur, cu cost redus în exploatare 
 • consum redus de energie cu randament ridicat de dizolvare a oxigenului 
 • ușor manevrabil, nu necesită întreținere specială 
 • scade distanța de protecție sanitară 
 • eliminarea totală a coroziunii 
 • necesită supraveghere minimă.

 

 

Osebiţi: alimentare cu energie electrică

Pentru viitor se prevede o creștere a consumului casnic și edilitar, precum și o creștere a consumului agenților economici privați.

În acest sens, se propune suplimentarea cu 3 posturi de transformare : 2 x 400 KVA și 1 x 100 KVA.

La calculul de perspectivă s-a considerat un consum de energie electrică pe gospodărie Pi a 6 KW si Pa a 1,5 KW conform PE 132/95.

 

 

Osebiţi: telecomunicații

Se propune soluționarea cererilor de noi abonați telefonici.

Înapoi