Posturi Vacante și promovări

Anunț examen de promovare în grad profesional principal- funcția Consilier juridic- Compartiment juridic

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează, în data de 13.08.2019, ora 10:00, examen de promovare în grad profesional principal pentru funcția publică de consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 31.07.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Anunț privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional

ANUNT - privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Anunț rezultat selecție dosare -examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din funcția publică de referent, clasa III, grad profesional asistent, în funcție publică de de referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisăîn data de 19.02.2019, ora 10:00, la sediul UAT Luizi-Călugăra.

Rezultatele le regăsiți în fișierul atașat.

Înapoi