Posturi Vacante și promovări

Anunț concurs recrutare prin transfer la cerere, funcție publică de conducere de secretar general al UAT Luizi Călugăra

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează concurs prin transfer la cerere, a funcției publice de conducere de SECREATR GENERAL al UAT din cadrul Primăriei Luizi-Călugăra, județul Bacău. Funcționarii publici interesați sunt invitați să depună documentele necesare înscrierii, la sediul UAT Luizi-Călugăra, în termen de 20 de zile de la publicarea prezentului anunț. Documentele necesare dar și alte informații regăsiți în fișierul atașat.

Anunț examen de promovare în grad profesional principal- funcția Consilier juridic- Compartiment juridic

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează, în data de 13.08.2019, ora 10:00, examen de promovare în grad profesional principal pentru funcția publică de consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 31.07.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Anunț privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional

ANUNT - privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Înapoi