Posturi Vacante și promovări

Anunț concurs de recrutare - SECRETAR GENERAL al comunei - perioadă nedeterminată, Compartiment Secretar

Primăria Comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere  vacante de SECRETAR GENERAL al comunei Luizi-Călugăra- pe perioadă nedeterminată, Compartiment-Secretar. Concursul va avea loc în data de 16.12.2019, ora 10:00, la sediul primăriei comunei Luizi-Călugăra.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul primăriei până la data de 03.12.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

Anunț concurs angajare pe durată nedeterminată post ȘOFER-Compartiment Gospodărire comunală

Primăria comunei Luizi Călugăra anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de natură contractuală de ȘOFER- Compartiment Gospodărire comunală, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei, astfel:

proba scris - 12.11.2019, ora 10:00

interviu - 13.11.2019, ora 11:00.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv până la data de 30.10.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, Compartiment Resurse Umane.

Detalii despre dosarul de concurs, tematică și bibliografie regăsiți în fișierul atașat.

Anunț concurs recrutare prin transfer la cerere, funcție publică de conducere de secretar general al UAT Luizi Călugăra

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează concurs prin transfer la cerere, a funcției publice de conducere de SECREATR GENERAL al UAT din cadrul Primăriei Luizi-Călugăra, județul Bacău. Funcționarii publici interesați sunt invitați să depună documentele necesare înscrierii, la sediul UAT Luizi-Călugăra, în termen de 20 de zile de la publicarea prezentului anunț. Documentele necesare dar și alte informații regăsiți în fișierul atașat.

Anunț examen de promovare în grad profesional principal- funcția Consilier juridic- Compartiment juridic

Primăria comunei Luizi-Călugăra organizează, în data de 13.08.2019, ora 10:00, examen de promovare în grad profesional principal pentru funcția publică de consilier juridic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 31.07.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Înapoi