Posturi Vacante și promovări

Anunț rezolvare contestație

In urma rezolvarii contestației depuse de doamna DIMA RODICA , față de rezultatul probei scrise la concursul din data de 16.12.2019, Comisa de solutionare a contestatiilor, a hotarat respingerea contestatiei, obtinandu-se urmatorul rezultat final:

Proces verbal a rezultatelor probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției de Secretar general

In temeiul OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ și a H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu rnodlflcarile și completarile ulterioare, s-a procedat la aflsarea rezultatelor  probei scrise a concursului organizat în vederea ocuparii functiei publice de conducere de Secretar general al comunei Luizi Calugara.

Anunț selecție dosare

 

În urma selecţiei dosarelor de înscriere a candidaţilor la concursul din data de 16 decembrie 2019 - proba scrisă și 17 decembrie 2019 - interviul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Luizi Calugara., jud. Bacau s-a obtinut următorul rezultat:


  

DIMA RODICA                 -  ADMIS

COSTACHE ANCA MIHAELA- ADMIS

 

 

 

Anunț concurs de recrutare - SECRETAR GENERAL al comunei - perioadă nedeterminată, Compartiment Secretar

Primăria Comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere  vacante de SECRETAR GENERAL al comunei Luizi-Călugăra- pe perioadă nedeterminată, Compartiment-Secretar. Concursul va avea loc în data de 16.12.2019, ora 10:00, la sediul primăriei comunei Luizi-Călugăra.

Dosarele de concurs se pot depune la sediul primăriei până la data de 03.12.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

Anunț concurs angajare pe durată nedeterminată post ȘOFER-Compartiment Gospodărire comunală

Primăria comunei Luizi Călugăra anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de natură contractuală de ȘOFER- Compartiment Gospodărire comunală, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei, astfel:

proba scris - 12.11.2019, ora 10:00

interviu - 13.11.2019, ora 11:00.

Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv până la data de 30.10.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, Compartiment Resurse Umane.

Detalii despre dosarul de concurs, tematică și bibliografie regăsiți în fișierul atașat.

Înapoi