Posturi Vacante și promovări

Anunț rezolvare contestație

In urma rezolvarii contestatiei depuse de domnul BUTACU PETRE, fata de rezultatul probei scrise la concursul din data de 20.07.2020, Comisa de solutionare a contestatiilor, a hotarat respingerea contestatiei, obtinandus-se rezultatul din documentul atașat.

Anunț rezultate proba scrisă - funcția de șofer

Rezultatul la concursul/examenul pentru ocuparea functiei contractuale vacante de executie de SOFER in cadrul compartimentului gospodarire comunala al aparatului de specialitate al Primarului.

Contestatiile se vor depune la sediul Primariei comunei Luizi Calugara, pana la data de 21.07.2020 ora 15.00

Anunț selecție a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției contractuale de șofer

În urma selecției dosarelor de înscriere a candidaților la concursul din data de 20.07.2020, ora 10.00 - proba scrisă și 21.07.2020, ora 11.00 - interviul pentru ocuparea funcției contractuale de șofer - compartiment gospodărire comunală, în cadrul aparatului de specialitate al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău, s-a obținut rezultatul prezentat în anunțul atașat.


Anunț concurs 1 post de șofer

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Luizi Călugăra

1 post de Șofer compartiment gospodărire comunală

 

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier debutant

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de consilier debutant, județul Bacău - perioada nedeterminată compartiment - Contabilitate, achizitii si proiecte


Condiții de participare la concurs:

Înapoi