Legea 544/2001

Această secţiune facilitează obţinerea de informaţii publice referitoare la activitatea Primăriei Luizi Călugăra, în baza Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Pentru a consulta Legea nr.544 din 12 octombrie 2001. Apasaţi aici .
Formularul tip pentru accesul la informațiile de interes public îl regăsiți in fisierul atașat mai jos.

 

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5


(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice,respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
programele și strategiile proprii;
lista cuprinzând documentele de interes public;
lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

Înapoi