Economia

Componenta de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creșterii economice a devenit prioritate națională, pornindu-se de la importanța sa atât pentru asigurarea condițiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, cât și pentru creșterea nivelului de trai.


Cu atât mai mult, propagarea și continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali și a reprezentanților societății civile au devenit din ce în ce mai pregnante în procesul de elaborare și realizare a programelor de dezvoltare economico – socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofinanțări și împrumuturi externe.


În comuna Luizi Călugăra sunt 39 de agenți economici, cu domenii de activitate diferite, ca de exemplu: unități comerciale și alimentație publică - Hotel "Măgura Verde", "Hanul lui Rareș"; confecții metalice, prelucrare lemn, comert, prestări servicii, confecții textile etc.


În programul unității administrativ locale sunt cuprinse următoarele facilități:

  • acordarea de avantaje investitorilor prin concesionara sau închirierea unor terenuri cu acces la utilități (drum acces, energie electrică, apă-canal, rampe de deșeuri menajere și nemenajere);
  • stimularea asocierii terenurilor agricole și a diversificării culturilor
  • organizarea în perioadele de vârf a lucrărilor agricole a unor burse a locurilor de muncă, loc de întâlnire între ofertanții de locuri de muncă și ofertanții de forță de muncă
  • includerea în bugetul local a unor lucrări de investiții de interes public pentru a ridica gradul de ocupare a forței de muncă din localitate.
Înapoi