Anunțuri de interes public

Anunț acord de mediu pentru proiectul „Construire rețea gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău”

U.A.T Luizi-Călugăra prin primar Butacu Florențiu, titular al proiectului „Construire rețea gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău", propus a fi amplasat în comuna Luizi-Călugăra, satele Luizi-Călugăra și Osebiți, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupre mediului. Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Anunț obținere acord de mediu proiect ”Construire rețea de gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău”

U.A.T. Luizi-Călugăra anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  "Construire rețea de gaze în comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău", propus a se realiza in comuna Luizi-Călugăra, satele Luizi-Călugăra și Osebiți. Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Bacău.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, titular al proiectului „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: hhtp://anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Bacău în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apăuzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020".

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orelele 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

Înapoi