Analiza SWOT

 

Factori interni - Puncte tari Factori interni - Puncte slabe 
 • nivel scăzut al utilizării subsțantelor chimice în agricultură
 • voința politică, profesionismul și capacitatea organizatorică a conducerii primăriei
 • numărul mare de tineri din total populație
 • distanța mică față de municipiul Bacău
 • peisaj deosebit
 • ponderea scazută a industriei
 • lipsa de parteneriate eficiente
 • lipsa investițiilor în vederea diversificării economiei rurale
 • infrastructura de utilități și mediu slab dezvoltată (canalizare, epurare, gaze, managementul deșeurilor, comunicații)
 • infrastructura de afaceri în stadiu incipient de dezvoltare (inclusiv pentru agricultură)
 • probleme serioase cu sărăcia din mediul rural, servicii sociale precare
 • dezvoltarea limitată a sectorului industrial
 • resurse insuficiente de finanțare de la bugetul local
 • lipsă bază sportivă amenajată la standarde
 • existența șomajului
 • dimensiune fizică mică a proprietății
 • spirit antreprenorial scăzut
 • manifestare accentuată a schimbărilor climatice
 • educație profesională și dotare a infrastructurii educaționale slab dezvoltată
 • lipsa resurselor financiare pentru investiții și cofinanțarea proiectelor
 • lipsa structurilor asociative
Factori externi - Oportunități  Factori externi - Amenințări 
 • agricultura ar putea deveni una din ramurile economice importante
 • posibilitatea identificării de surse de finanțare pentru proiecte viabile ale comunității
 • UE alocă fonduri substanțiale pentru protecția mediului și resurse umane 
 • potențial crescut pentru zootehnie
 • potențial pentru întărirea fermelor familiale
 • disponibilitatea forței de muncă pentru recalificare și dezvoltarea abilităților
 • creșterea performanței instituționale a administrației publice prin implementarea coerentă și generalizată de sisteme informatice integrate, în contextul realizării la nivel de județ unei rețele intranet
 • evitarea creșterii numărului de șomeri prin adoptarea liniilor directoare ale Uniunii Europene privind ocuparea forței de muncă,
  creșterea mobilității, flexibilității și adaptabilității forței de muncă, garantarea șanselor egale, dezvoltarea spiritului întreprinzător al angajatorilor și al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
 • sprijin din partea autorităților județene (Consiliul județean, Instituția Prefectului, etc)
 • retrocedarea terenurilor agricole și forestiere către foștii proprietari 
 • legislația de stimulare a asocierii între fermieri pentru creșterea profitabilității în agricultură
 • posibilitatea valorificării moștenirii istorice, culturale și de tradiție
 • migrația forței de muncă calificate spre alte țări membre ale Uniunii Europene
 • persistența (cel puțin în percepția cetățenilor) a unui decalaj educațional între mediul urban și cel rural cu efecte negative asupra cifrei de școlarizare
 • practicarea agriculturii de subzistență ca urmare a rezistenței populației la schimbare
Înapoi