Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2012 privind alegerea viceprimarului comunei Luizi Călugăra, judetul Bacau 2012-06-24
20 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-06-24
19 / 2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 2012-06-24
18 / 2012 privind validarea mandatelor de consilieri aleşi la data de 10.06.2012 2012-06-24
17 / 2012 privind alegerea comisiei de validare 2012-06-24
33 / 2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-09-06
32 / 2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-08-28
31 / 2012 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-08-28
30 / 2012 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si de reprezentare in justitie 2012-07-23
29 / 2012 privind aprobarea “Regulamentului Local al Consiliului Local al comunei Luizi Calugara , judetul Bacau privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Amenajare a Teritoriului si Urbanism” 2012-07-23
28 / 2012 privind modificarea H.C.L. nr. 21 / 2010 privind aprobarea numarului de personal, organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau 2012-07-23
27 / 2012 privind aprobarea majorarii plafonului de cheltuieli de personal si modificarea listei obiectivelor de investitii 2012-07-23
26 / 2012 privind utilizarea definitiva a sumei de 400.000 lei din excedentul anului 2011 2012-07-23
25 / 2012 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul II al anului 2012 2012-07-23
24 / 2012 privind aprobarea decontarii transportului personalului didactic care isi desfasoara activitatea la unitatile de invatamant de pe raza administrativ- teritoriala a comunei Luizi Calugara, judetul Bacau 2012-07-23
Înapoi