HCL 39 / 2019-11

privind completarea Hotararli Consiliului Local al comunei Luizi Calugara nr.24 din 19.06.2014, privind delegarea serviciulul de alimentare cu apa și de canalizare catre Operatorul Regional S.C.Compania Regionala de Apa Bacau S.A. și aprobarea Llstei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa și de canalizare care vor fi concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și canalizare

Fișiere atașate

Înapoi