Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
36 / 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza administrativă a comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-10-18
35 / 2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-10-18
34 / 2019 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău pe anul 2019, ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.20290/04.10.2019 2019-10-18
33 / 2019 privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2019 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ADIS” 2019-10-18
32 / 2019 privind aprobarea cotizației pe anul 2019 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIB” 2019-10-18
31 / 2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe propietatea publică sau privată a UAT comuna Luizi-Călugăra în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice 2019-09-30
30 / 2019 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local, al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău a d-lui Cojan Ioan, supleant pe lista Partidului Național Liberal la alegerile locale din 5 iunie 2016 2019-09-30
29 / 2019 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui Butacu Petre și declarareaca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Național Liberal, în cadrul Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-09-30
28 / 2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței consiliului local al Comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău din data de 30.08.2019 2019-09-30
27 / 2019 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-08-30
26 / 2019 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău pe anul 2019, ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.20.244/20.08.2019 2019-08-30
25 / 2019 privind aprobarea alegerii dlui consilier Ghența Augustin-Benone, președinte de ședință pe o perioadă de trei luni 2019-08-30
24 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 2019-06-28
23 / 2019 privind aprobarea definitivă a documentației PUZ, în vederea aprobării introducerii din extravilan în intravilan a suprafeței de 6201 mp - pentru realizarea obiectivului ”Construire ansamblu locuințe Parter + 1E în comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău” 2019-06-28
22 / 2019 privind respingerea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local a d-lui Butacu Petre, și declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Național Liberal 2019-06-28
Înapoi