Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
52 / 2020 privind stabilirea datei adunării cetățenești pentru alegerea unui membru din partea proprietarilor de terenuri în Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2020-12-29
51 / 2020 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău, pe anul 2020, ca urmare a raportului de specialitate a compartimentului de resort nr.20.303/21.12.2020 2020-12-29
50 / 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat „Școala Gimnazială Luizi Călugăra, jud Bacău, pentru anul școlar 2020 - 2021 2020-12-18
49 / 2020 privind desemnarea reprezentantului UAT Luizi Călugăra, jud. Bacău, în adunarea Generală a Acționarilorla SC Compania Regională de Apă Bacău S.A 2020-12-18
48 / 2020 privind înregistrarea Primăriei Comunei Luizi - Călugăra în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP) și modul suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line 2020-12-18
47 / 2020 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău, pe anul 2020, ca urmare a raportului de specialitate a compartimentului de resort nr.20.285/07. 2020-12-18
46 / 2020 privind modificarea HotărâriiConsiliului Local nr.33 din 04.11.2020 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, începând cu 01 noiembrie 2020 2020-12-18
45 / 2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Sistemului public de alimentare cu apă al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, aprobarea baremurilor consumului de apă în sistem paușal și a modelului contractului de furnizare/prestare 2020-12-18
44 / 2020 privind aprobarea înființării Serviciului de Transport public local în comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2020-12-18
43 / 2020 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru toate pajiștile permanente din comuna Luizi - Călugăra, jud. Bacău 2020-12-18
42 / 2020 privind aprobarea impozitelor și tacelor locale,precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2021 2020-12-18
41 / 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Luizi-Călugăra, județul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021 2020-11-12
40 / 2020 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2020-11-12
39 / 2020 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, la nivelul comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău ca formă de sprijin pentru copii și persoanele cu probleme sociale 2020-11-12
38 / 2020 privind acordarea cu titrlu gratuit a dreptului de uz și servitute căte SC DELGAZ GRID SA, asupra unei suprafețe de teren de 110 mp, aparținând domeniului privat al comune Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2020-11-12
Înapoi