Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2020 privind aprobarea obiectivului de investiție: „Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Luizi Călugăra, județul Bacău” 2020-07-24
25 / 2020 privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau taxei lunare pe clădiri, în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență 2020-07-24
24 / 2020 privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială pentru anul 2020 2020-06-22
23 / 2020 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA, asupra unei suprafețe de teren de 5 mp, aparținând domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2020-06-22
22 / 2020 privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024, la nivelul comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2020-06-22
21 / 2020 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2020-05-29
20 / 2020 privind aprobarea „Regulamentului de organizare a pășunatului și de exploatare a pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău” 2020-05-29
19 / 2020 privind însușirea cinstatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a Județului Bacău 2020-05-29
18 / 2020 privind aprobarea cuantumului cotizației pe anul 2020 la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” ADIB 2020-05-29
17 / 2020 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău pe anul 2020, ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.20.083/22.04.2020 2020-05-29
16 / 2020 privind aprobarea alegerii d-lui TĂMPU VĂLENTIN, președinte de ședință pe operioadă de trei luni 2020-05-29
15 / 2020 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIS 2020-04-30
14 / 2020 pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfășurării de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2019 2020-04-30
13 / 2020 privind aprobarea numarului de posturi pentru asistcntii personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Luizi Calugara, judetul Bacau pentru anul 2020 2020-04-30
12 / 2020 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietate publică a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău pentru S.C. Orange România S.A., în vederea instalării întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora 2020-02-28
Înapoi