Știri și evenimente

14-12-2018

Anunț rezultat probă scrisă- concurs consilier

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentul contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Rezultatele probei scrise le regăsiți în fișierul atașat.

12-12-2018

Anunț rezultat final-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

12-12-2018

Anunț rezultat interviu-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul interviului la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

12-12-2018

Anunț rezultat probă scrisă-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

05-12-2018

Anunț rezultat selecție dosare - concurs funcție Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentul contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere le regăsiți în fișierul atașat.

04-12-2018

Anunț rezultat selecție dosare -examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

14-11-2018

Concurs de recrutare: consilier, clasa I, gradul debutant la compartimentul Contabilitate, achiziții, proiecte

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, gradul debutant la compartimentul Contabilitate, achiziții publice, proiecte în aparatul de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău în ziua de 14.12.2018, ora 10:00- proba scrisă și 14.12.2018, ora 14:00- interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 03.12.2018.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

 

12-11-2018

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează în data de 12.12.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR pentru funcțiile publice de consilier din cadrul compartimentului stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și consilier din cadrul compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 03.12.2018.

Mai multe detalii regăsiți în fișierele atașate.

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
11-07-2018

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual de execuție din cadrul Primăriei Luizi Călugăra care îndeplinește condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea.

 

 

18-05-2018

Anunț rezultate

privind rezultatul  probei scrise , a interviului si rezultatul final la examenele de promovare din functia publica de consilier clasa I grad profesional principal in functia publica de consilier grad profesional superior si promovare din functia publica de consilier clasa I grad profesional asistent  in functia publica de consilier grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate , achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenele de promovare
11-05-2018

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenele de promovare

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit.a și art.50 alin (1) și alin (2) din HG nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică rezultatele dosarelor de înscriere.

 

Rezultatele se regăsesc în anunț.

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
18-04-2018

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Primăria Comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău organizează în data de 17.05.2018 ora 10 la sediul primăriei examen de promovare în grad profesional principal și superior pentru funcțiile publice de consilier din cadrul compartimentului contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău.

 

Dosarele de înscriere se pot depune până pe data de 07.05.2018.

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent funcției publice de executie de inspector
28-02-2018

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent funcției publice de executie de inspector

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent funcției publice de executie de inspector, clasa I, asistent în cadrul compartimentului cadastru, agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău.

 

 

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant
23-01-2018

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent funcției publice de executie de inspector, clasa I, asistent în cadrul compartimentului cadastru, agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău.

 

 

Anunț concurs șofer compartiment gospodărire comunală
24-05-2017

Anunț concurs șofer compartiment gospodărire comunală

În conformitate cu H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Luizi Călugăra , jud. Bacău, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra.

 

    1 post de Șofer Compartiment gospodărire comunală

 

 

Condițiile generale de participare le găsiți în aici.

Înapoi