Știri și evenimente

19-02-2019

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

19-02-2019

Anunț privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional

ANUNT - privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

19-02-2019

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

12-02-2019

Anunț rezultat selecție dosare -examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din funcția publică de referent, clasa III, grad profesional asistent, în funcție publică de de referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisăîn data de 19.02.2019, ora 10:00, la sediul UAT Luizi-Călugăra.

Rezultatele le regăsiți în fișierul atașat.

29-01-2019

Anunț ocupare prin transfer la cerere ocupare funcție publică de CONSILIER, clasa I, asistent - Compartiment Contabilitate, achiziții, proiecte

Primăria comunei Luizi-Călugăra anunță ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție consilier, clasa I, asistent în cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din Aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra.

Funcționarii publici interesați pentru a ocupa această funcție trebuie sa depună actele necesare înscrierii în termen de 20 de zile de la data publicării acestui anunț la Compartimentul Resurse umane din cadrul UAT Luizi -Călugăra.

Mai multe detalii regăsiți în documentul atașat.

18-01-2019

Anunț examen de promovare în grad profesional principal- funcție Referent, compartiment Contabilitate, achiziții, proiecte

Primăria comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău organizează în data de 19.02.2019, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăara,  examen de promovare în grad profesional principal pentru funcția publică de REFERENT, clasa III din cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău. Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 06.02.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

18-12-2018

Anunț proces verbal rezultate contestație probă scrisă concurs post Consilier debutant

Comisia de soluționare a contestației pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului contabilitate, achiziții, proiecte din aparatul de specialitate al primarului a analizat consemnarea răspunsurilor formulate la proba scrisă.

Rezultatele obținute în urma contestațiilor le regăsiți în fișierul atașat.

14-12-2018

Anunț rezultat probă scrisă- concurs consilier

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentul contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Rezultatele probei scrise le regăsiți în fișierul atașat.

12-12-2018

Anunț rezultat final-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

12-12-2018

Anunț rezultat interviu-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul interviului la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

12-12-2018

Anunț rezultat probă scrisă-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

05-12-2018

Anunț rezultat selecție dosare - concurs funcție Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentul contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere le regăsiți în fișierul atașat.

04-12-2018

Anunț rezultat selecție dosare -examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

14-11-2018

Concurs de recrutare: consilier, clasa I, gradul debutant la compartimentul Contabilitate, achiziții, proiecte

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, gradul debutant la compartimentul Contabilitate, achiziții publice, proiecte în aparatul de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău în ziua de 14.12.2018, ora 10:00- proba scrisă și 14.12.2018, ora 14:00- interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 03.12.2018.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

 

12-11-2018

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează în data de 12.12.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR pentru funcțiile publice de consilier din cadrul compartimentului stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și consilier din cadrul compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 03.12.2018.

Mai multe detalii regăsiți în fișierele atașate.

Înapoi