Știri și evenimente

31-07-2017

Termenele pentru declararea datelor pentru registrul agricol

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt menționate în documentul atașat.

Anunț concurs șofer compartiment gospodărire comunală
24-05-2017

Anunț concurs șofer compartiment gospodărire comunală

În conformitate cu H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Luizi Călugăra , jud. Bacău, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra.

 

    1 post de Șofer Compartiment gospodărire comunală

 

 

Condițiile generale de participare le găsiți în aici.

Anunț post vacant
27-03-2017

Anunț post vacant

Anunt pentru ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent functiei publice de executie de inspector, clasa I, asistent in cadrul compartimentului cadastru, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau.

 

 

21-11-2016

Anunț mediu

Comuna Luizi Călugăra titular al proiectului Extindere alimentare cu apă și înmagazinare rezervor 25 mc în comuna Luizi Călugăra, sat Osebiți, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat și realizat în comuna Luizi Călugăra, sat Osebiți, jud. Bacău.

24-10-2016

Anunt acord de mediu

UAT Luizi Calugara anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Extindere de alimentare cu apa si inmagazinare rezervor 25 mc in comuna Luizi Calugara, sat Osebiti, jud. Bacau" propus a se realiza in comuna Luizi Calugara, jud. Bacau.

Program de desfășurare votare 5 iunie 2016
02-06-2016

Program de desfășurare votare 5 iunie 2016

Programul procesului de votare al alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 se va desfășura între orele 7-21.

20-04-2016

Anunț - verificare date personale in listele electorale

In vederea desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din 5 iunie 2016 si in baza art.17 alin.(1) din Legea nr.115/2015 Legea nr.115/2015 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001 , precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul

alesilor locali, va facem cunoscut :

 

 

18-04-2016

Anunț

In vederea desfasurarii In bune conditii a alegerilor locale din 5 iunie 2016 si In baza actelor normative care reglementeaza alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 2016 , va facem cunoscut urmatoarele :

Înapoi