Știri și evenimente

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent funcției publice de executie de inspector
28-02-2018

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent funcției publice de executie de inspector

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent funcției publice de executie de inspector, clasa I, asistent în cadrul compartimentului cadastru, agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău.

 

 

Ședintă de consiliu local în data de 19.02.2018 ora 12
14-02-2018

Ședintă de consiliu local în data de 19.02.2018 ora 12

Pentru ziua de 19 februarie 2018, ora 12 se convoacă Consiliul Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în ședință ordinară, ședință care se va ține la sediul Primăriei.

 

Dispoziția o regăsiți în fișierul atașat.

Anunț pentru tinerii cu vârsta între 15-24 de ani
07-02-2018

Anunț pentru tinerii cu vârsta între 15-24 de ani

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău derulează preoiectul ”INTESPO” pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 ani, care nu urmează nicio formă de învățământ, care nu sunt înregistrați în evidențele AJOFM ca fiind în căutarea unui loc de muncă, care nu sunt sub nicio formă de protecție VMG.

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant
23-01-2018

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant

Anunt cu privire la ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent funcției publice de executie de inspector, clasa I, asistent în cadrul compartimentului cadastru, agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău.

 

 

Ședință ordinară a consiliului local in data  26 ianuarie 2018 , ora 12.00
19-01-2018

Ședință ordinară a consiliului local in data 26 ianuarie 2018 , ora 12.00

Pentru ziua de 26 ianuarie 2018, ora 12 se convoacă Consiliul Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în ședință ordinară, ședință care se va ține la sediul Primăriei.

 

Dispoziția o regăsiți în fișierul atașat.

 

SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de evaluare a patrimoniului
13-12-2017

SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de evaluare a patrimoniului

UAT Comuna Luizi Călugăra, Judeţul Bacău, CF 4535910 în calitate de autoritate contractantă intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă , servicii de evaluare a patrimoniului care potrivit legii fac parte din domeniul public si /sau privat al comunei Luizi Calugara, prin criteriul prețul cel mai scăzut( conform dispozițiilor art 7 alin 5 și art 187 alin. 3 pct a) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016)

SOLICITARE OFERTĂ DESZĂPEZIRE
13-10-2017

SOLICITARE OFERTĂ DESZĂPEZIRE

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca institutia noastra Comuna Luizi Calugara, județul Bacau, în calitate de autoritate contractanta intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, prestarea serviciului de deszapezire a drumurilor comunale, prin criteriul pretul cel mai scazut (conform dispozitiilor art. 7, alin 5 si art. 187 alin (3) pct. a din Legea achizitiilor publice nr. 98/19.06.2016), si va invitam sa depuneti oferta financiara având în vedere documentul atașat.

Ofertele vor fi transmise până în data de 16.10.2017 ora 10, prin email primarialuizicalugara@yahoo.com, fax: 0234/218277 sau depunere la registratură - persoană de contact Damian Cristina - 0234/218011.

GAL „Plaiurile Bistriței” va organiza in data de 06.09.2017 o întâlnire
01-09-2017

GAL „Plaiurile Bistriței” va organiza in data de 06.09.2017 o întâlnire

GAL „Plaiurile Bistriței" va organiza in data de 06.09.2017 la sediul primăriei Luizi Călugăra intre orele 12:30-14:30 o întâlnire în vederea informării, consultării măsurilor promovate de GAL „Plaiurile Bistriței"

31-07-2017

Termenele pentru declararea datelor pentru registrul agricol

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt menționate în documentul atașat.

Anunț concurs șofer compartiment gospodărire comunală
24-05-2017

Anunț concurs șofer compartiment gospodărire comunală

În conformitate cu H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Luizi Călugăra , jud. Bacău, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra.

 

    1 post de Șofer Compartiment gospodărire comunală

 

 

Condițiile generale de participare le găsiți în aici.

Anunț post vacant
27-03-2017

Anunț post vacant

Anunt pentru ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant aferent functiei publice de executie de inspector, clasa I, asistent in cadrul compartimentului cadastru, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau.

 

 

21-11-2016

Anunț mediu

Comuna Luizi Călugăra titular al proiectului Extindere alimentare cu apă și înmagazinare rezervor 25 mc în comuna Luizi Călugăra, sat Osebiți, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată pentru proiectul propus a fi amplasat și realizat în comuna Luizi Călugăra, sat Osebiți, jud. Bacău.

24-10-2016

Anunt acord de mediu

UAT Luizi Calugara anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Extindere de alimentare cu apa si inmagazinare rezervor 25 mc in comuna Luizi Calugara, sat Osebiti, jud. Bacau" propus a se realiza in comuna Luizi Calugara, jud. Bacau.

Program de desfășurare votare 5 iunie 2016
02-06-2016

Program de desfășurare votare 5 iunie 2016

Programul procesului de votare al alegerilor locale din data de 5 iunie 2016 se va desfășura între orele 7-21.

Înapoi