Știri și evenimente

12-12-2018

Anunț rezultat final-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

12-12-2018

Anunț rezultat interviu-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul interviului la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

12-12-2018

Anunț rezultat probă scrisă-examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

05-12-2018

Anunț rezultat selecție dosare - concurs funcție Consilier, clasa I, grad profesional debutant

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentul contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere le regăsiți în fișierul atașat.

04-12-2018

Anunț rezultat selecție dosare -examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenele de promovare în grad profesional din funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal în funcția publică de consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentul stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și Compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău

20-11-2018

Anunț depunere dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate

Anunț depunere dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate

Primăria comunei Luizi Călugăra aduce la cunoștința cetățenilor faptul că în baza Legii 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 120 de zile începând cu 9 august 2018 până în data de 6 decembrie 2018 (inclusiv).

Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

14-11-2018

Concurs de recrutare: consilier, clasa I, gradul debutant la compartimentul Contabilitate, achiziții, proiecte

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, gradul debutant la compartimentul Contabilitate, achiziții publice, proiecte în aparatul de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău în ziua de 14.12.2018, ora 10:00- proba scrisă și 14.12.2018, ora 14:00- interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 03.12.2018.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

 

12-11-2018

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează în data de 12.12.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR pentru funcțiile publice de consilier din cadrul compartimentului stare civilă, resurse umane, registratură, arhivă și consilier din cadrul compartimentului agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 03.12.2018.

Mai multe detalii regăsiți în fișierele atașate.

Ședință ordinară a CL comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, în data de 31.07.2018
26-07-2018

Ședință ordinară a CL comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, în data de 31.07.2018

Ședință ordinară a CL comuna Luizi Călugăra, județul Bacău, în data de 31.07.2018

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
11-07-2018

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău organizează examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară celei deținute pentru personalul contractual de execuție din cadrul Primăriei Luizi Călugăra care îndeplinește condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea.

 

 

U.A.T. LUIZI CALUGARA acorda asistenta in colaborare cu A.J.F.P. in vederea completarii/ depunerii si transmiterii declaratiei unice  privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
29-05-2018

U.A.T. LUIZI CALUGARA acorda asistenta in colaborare cu A.J.F.P. in vederea completarii/ depunerii si transmiterii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Comuna LUIZI CALUGARA prin persoanele desemnate SOLOMON VERONICA si ICHIM MIHAELA in colaborare cu AJFP Bacau prin persoana desemnata BARBIERU ELENA, acorda asistenta in vederea completarii/ depunerii precum  si transmiterii declaratiei unice  privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si inregistrarea in Spatiul Privat Virtual in urmatoarele zile:

20.06.2018 si 03.07.2018.

18-05-2018

Anunț rezultate

privind rezultatul  probei scrise , a interviului si rezultatul final la examenele de promovare din functia publica de consilier clasa I grad profesional principal in functia publica de consilier grad profesional superior si promovare din functia publica de consilier clasa I grad profesional asistent  in functia publica de consilier grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate , achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenele de promovare
11-05-2018

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenele de promovare

Având în vedere prevederile art.40 alin(1) lit.a și art.50 alin (1) și alin (2) din HG nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică rezultatele dosarelor de înscriere.

 

Rezultatele se regăsesc în anunț.

SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de proiectare, faza CU, PTH, DTAC, studiu geotehnic,, studiu topografic, întocmire documentații obținere avize
25-04-2018

SOLICITARE DE OFERTĂ- servicii de proiectare, faza CU, PTH, DTAC, studiu geotehnic,, studiu topografic, întocmire documentații obținere avize

UAT Comuna Luizi Călugăra, Judeţul Bacău, CF 4535910 în calitate de autoritate contractantă, solicită ofertă de preț pentru servicii de proiectare, faza CU, PTH, DTAC, studiu geotehnic,, studiu topografic, întocmire documentații obținere avize conform certificatului de urbanism, DE, CS, asistență tehnică ăentru obiectivul de investiție construcție garaje la sediul primăriei și împrejmuire gard.

Înapoi