Știri și evenimente

17-05-2019

Anunţ concurs inspector, clasa I, grad debutant

Primăria comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, gradul debutant la compartimentul cadastru, agricultură, urbanism şi amenajarea teritoriului. 

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău în ziua de 18.06.2019, ora 10:00- proba scrisă și 19.06.2019, ora 14:00- interviul.
Dosarele de înscriere se pot depune la sediul primăriei de pe data de 17.05.2019 până la data de 05.06.2019 ora 15.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

24-04-2019

Publicație privind delimitarea secțiilor de votare

În conformitate cu prevederile art.2O alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea senatului și a camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autoritățiii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.34 ,alin.(1) din Legea nr.33/2007, cu modificările și completările ulterioare s-au stabilit secțiile de votare.

Secțiile de votare le regăsiți in documentul atașat.

11-04-2019

Ședință ordinară a consiliului local în data de 15.04.2019, ora 10

Pentru ziua de 15 aprilie 2019, ora 10:00 se convoacă Consiliul Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în ședință ordinară. Ședința se va ține la sediul Primăriei.


Dispoziția cu ordinea de zi a ședinței o regăsiți în fișierul atașat.

 

07-03-2019

Anunț AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău invită toți absolvenții promoția 2019 cu domiciliul în județul Bacău să se prezinte la birourile serviciului public de ocupare în vederea înregistrării pentru a beneficia de măsuri personalizate de sprijin. 

Mai multe informații regăsiți în fișierul atasat.

25-02-2019

Ședință ordinară a Consiliului Local în data de 28.02.2019, ora 10:00

Pentru ziua de 28 februarie 2019, ora 10:00 se convoacă Consiliul Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău, în ședință ordinară. Ședința se va ține la sediul Primăriei.


Dispoziția cu ordinea de zi a ședinței o regăsiți în fișierul atașat.

 

22-02-2019

Anunț registru agricol

ART.11

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru inscrierea in registrul agicol sunt următoarele:

a) intre 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale pivind membrii gospodăriei, terenul aflat in proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente in gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la inceputul fiecărui an, precum și modificările intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificăii animalelor și a altor intrări-ieșiri;

b) intre 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinld a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor in anul agricol respectiv;

c) persoanete fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, și in afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), in termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

2) ln cazul in care persoanele fizice sau cele juidice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care in registrul agicol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea "report din oficiu" la rubica "semnătura declarantului".

 

19-02-2019

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

19-02-2019

Anunț privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional

ANUNT - privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

19-02-2019

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

12-02-2019

Anunț rezultat selecție dosare -examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din funcția publică de referent, clasa III, grad profesional asistent, în funcție publică de de referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisăîn data de 19.02.2019, ora 10:00, la sediul UAT Luizi-Călugăra.

Rezultatele le regăsiți în fișierul atașat.

29-01-2019

Anunț ocupare prin transfer la cerere ocupare funcție publică de CONSILIER, clasa I, asistent - Compartiment Contabilitate, achiziții, proiecte

Primăria comunei Luizi-Călugăra anunță ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție consilier, clasa I, asistent în cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din Aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra.

Funcționarii publici interesați pentru a ocupa această funcție trebuie sa depună actele necesare înscrierii în termen de 20 de zile de la data publicării acestui anunț la Compartimentul Resurse umane din cadrul UAT Luizi -Călugăra.

Mai multe detalii regăsiți în documentul atașat.

18-01-2019

Anunț examen de promovare în grad profesional principal- funcție Referent, compartiment Contabilitate, achiziții, proiecte

Primăria comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău organizează în data de 19.02.2019, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Luizi Călugăara,  examen de promovare în grad profesional principal pentru funcția publică de REFERENT, clasa III din cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău. Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 06.02.2019.

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

18-12-2018

Anunț proces verbal rezultate contestație probă scrisă concurs post Consilier debutant

Comisia de soluționare a contestației pentru organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării funcției vacante de consilier clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului contabilitate, achiziții, proiecte din aparatul de specialitate al primarului a analizat consemnarea răspunsurilor formulate la proba scrisă.

Rezultatele obținute în urma contestațiilor le regăsiți în fișierul atașat.

14-12-2018

Anunț rezultat probă scrisă- concurs consilier

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante- CONSILIER, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentul contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău.
Rezultatele probei scrise le regăsiți în fișierul atașat.

Înapoi