Proiect de HCL nr.20103/14.03.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra unei suprafețe de teren de 51 mp, aparținând domeniului public al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău
2019-03-14

Fișiere atașate

Înapoi