Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
P H nr.20.172 din 23.06.2017 privind aprobarea pentru anul 2017 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 2017-06-23
P H nr.20.152 din 31.05.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2017-05-31
P H nr.20142 privind trecerea din domeniu public în domeniul privat al comunei Luizi Călugăra, a două bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Consiliului local al comunei Luizi Călugăra, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora, în condițiile legii 2017-05-24
P H nr.20132 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern 2017-05-04
P H nr.20.085 din 17.03.2017 P H privind însușirea propunerii de concesionare formulată de S.C. EUROLINE SRL Bacău și aprobarea efectuării studiului de oportunitate în vederea concesionării suprafeței de 5545 m.p. din domeniul public al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2017-03-17
P H nr.20.083 din 10.03.2017 privind însușirea propunerii de concesionare formulată de S.C. Partmen SRL Bacău și aprobarea efectuării studiului de oportunitate în vederea concesionării suprafeței de 1775 m.p. din domeniul public al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2017-03-10
P H nr.20.083 din 10.03.2017 privind însușirea propunerii de concesionare formulată de S.C. Partmen S.A Bacău și aprobarea efectuării studiului de oportunitate în vederea concesionării suprafeței de 1775 m.p. din domeniul public al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2017-03-10
P H nr.20.045 din 01.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2017 ale comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2017-03-01
P H nr.20.278 din 29.11.2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale a comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia 2016-11-29
P H nr.20.262 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizației de funcționare și profil de activitate, a orarului de funcționare precum și a modelelor de formulare, pentru agenții economici persoane fizice autorizate sau persoane juridice care desfășoară activități comerciale pe raza comunei Luizi- Călugăra, jud. Bacău 2016-11-15
P H nr.2011 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Calugara, judetul Bacau 2016-07-19
P H nr.2014 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 2016-07-19
P HCL nr.1994 privind aprobarea modificării HCL nr.36/2015 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2016 2016-07-18
P H nr.20.124 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2016-06-24
Proiect HCL nr 20.054/04.02.2019 privind aprogospodărire, întreținere, curățenia și înfrumusețare a comunei Luizi-barea Planului de 0000-00-00
Înapoi