Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
P HCL nr.20007 privind aprobarea definitivă a documentației PUZ; în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 1410 mp 2018-01-08
P HCL nr.20003 privind reîntregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2018-01-03
P HCL nr.02.452 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIS 2017-12-27
P HCL nr.20.449 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Mun. Bacău și 22 de comune limitrofe 2017-12-27
P HCL nr.20.446 privind aprobarea atribuirii și închirierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în jud. Bacău 2017-12-27
P HCL nr.20.443 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2018-2019 din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-12-27
P HCL nr.20.410 din 12.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-12-12
P HCL nr. 20.387 privind aprobarea Statutului comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacau 2017-11-29
P HCL nr.20.2840 din 29.11.2017 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-11-29
P HCL nr.20357 din 31.10.2017 privind aprobarea Planului Local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna Luizi Călugăra 2017-10-31
PH privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018 2017-10-04
PH privind desemnarea utilizatorului RENNS, din partea Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, cu rol de validare oe procesele de gestionare drumuri și adrese 2017-10-04
PH privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT comuna Luizi-Călugăra a unor parcele de teren în vederea concedionării prin licitație publică, în condițiile legii 2017-09-29
PH privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020 a comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2017-09-29
PH privind modificarea HCL nr.49/2012 privind însușirea completărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-09-29
Înapoi