Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
P HCL nr.20.109 privind utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 6000 lei 2018-04-11
P HCL nr.20.105 privind aprobarea „Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău” pe anul 2018 2018-03-27
P HCL nr.20.093 privind modificarea și completarea HCL nr.35/2017 privind aprobarea ROF al aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2018-03-27
P HCL nr.20.096 privind stabilirea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială pentru anul 2018 2018-03-23
P HCL nr.20.040 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 ale comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2018-02-19
P HCL nr.20.043 privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de COnturi a Județului Bacău 2018-02-02
P HCL nr.20.037 privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 2018-01-31
P HCL nr.20046 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2017 2018-01-31
P HCL nr.20010 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.40/2010 privind aprobarea Master Planului regional în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău 2018-01-10
P HCL nr.20013 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIB aferent anului 2018 2018-01-10
P HCL nr.20007 privind aprobarea definitivă a documentației PUZ; în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 1410 mp 2018-01-08
P HCL nr.20003 privind reîntregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2018-01-03
P HCL nr.02.452 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIS 2017-12-27
P HCL nr.20.449 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Mun. Bacău și 22 de comune limitrofe 2017-12-27
P HCL nr.20.446 privind aprobarea atribuirii și închirierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în jud. Bacău 2017-12-27
Înapoi