Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
PH privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT comuna Luizi-Călugăra a unor parcele de teren în vederea concedionării prin licitație publică, în condițiile legii 2017-09-29
PH privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020 a comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2017-09-29
PH privind modificarea HCL nr.49/2012 privind însușirea completărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-09-29
PH privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-07-24
P H nr.20.183 din 30.06.2017 privind aprobarea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrl aparatului de specialitate a Primarului comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-06-30
P H nr.20.195 din 30,06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-06-30
P H nr.20.168 din 30.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-06-30
P h nr.20.192 din 30.06.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și prezentare a UAT comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău în apelul declarat impotriva sentinței penale nr.1064 din 27.06.2017 pronunțată în Dosarul penal nr.13555/180/2015 al Judecătoriei Bacău 2017-06-30
P H nr.20.172 din 23.06.2017 privind aprobarea pentru anul 2017 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 2017-06-23
P H nr.20.152 din 31.05.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2017-05-31
P H nr.20142 privind trecerea din domeniu public în domeniul privat al comunei Luizi Călugăra, a două bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Consiliului local al comunei Luizi Călugăra, în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificarea acestora, în condițiile legii 2017-05-24
P H nr.20132 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern 2017-05-04
P H nr.20.085 din 17.03.2017 P H privind însușirea propunerii de concesionare formulată de S.C. EUROLINE SRL Bacău și aprobarea efectuării studiului de oportunitate în vederea concesionării suprafeței de 5545 m.p. din domeniul public al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2017-03-17
P H nr.20.083 din 10.03.2017 privind însușirea propunerii de concesionare formulată de S.C. Partmen SRL Bacău și aprobarea efectuării studiului de oportunitate în vederea concesionării suprafeței de 1775 m.p. din domeniul public al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2017-03-10
P H nr.20.083 din 10.03.2017 privind însușirea propunerii de concesionare formulată de S.C. Partmen S.A Bacău și aprobarea efectuării studiului de oportunitate în vederea concesionării suprafeței de 1775 m.p. din domeniul public al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2017-03-10
Înapoi