Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect HCL nr 20.090/28.02.2019 privind aprobarea perioadei de pășunat pe pășunile propietate privată a UAT Luizi Călugăra și ale persoanelor fizice șijuridice din comuna Luizi Călugăra 2019-02-28
Proiect HCL nr 20.074/22.02.2019 privind analiza studiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 2019-02-22
Proiect HCL nr 20.054/04.02.2019 privind aprobarea Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău pe anul 2019 2019-02-04
Proiect HCL 20.045/01.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-02-01
Proiect HCL 20.375/01.02.2019 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020 din comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-02-01
Proiect HCL nr.20.331/18.12.2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil-teren situat în sat Osebiți, aparținând domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-12-18
Proiect HCL 20.308/04.12.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.36/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 2018-12-04
Proiect de hotărâre nr 20252 din 10.10.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 2018-10-10
Proiect HCL nr 20123 din 30.08.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău 2018-09-30
Proiect HCL nr 20231 din 26.09.2018 privind aprobarea definitivă a documentației pentru PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 607 mp 2018-09-26
Proiect HCL nr 20225 din 25.09.2018 privind rectificarea bugetului local și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 60.000 lei 2018-09-25
Proiect HCL nr 20228 din 25.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești 2018-09-25
P HCL nr 20.182 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General a comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău 2018-06-26
P HCL nr 20.176 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 607 mp- ce se află în proprietatea familiei Horvat Monica și Aurel- pentru realizarea obiectivului "Construire locuință parter, anexă și împrejmuire în sat Luizi-Călugăra, comuna Luizi- Călugăra, județul Bacău" 2018-06-18
P HCL nr 20.179 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea aprobării introducerii din extravilan în intravilan a suprafeței de 6201 mp- ce se află în proprietatea familiei Sandu Mihai și Carolina pentru realizarea obiectivului "Construire ansamblu locuințe parter+1 E, comuna Luizi- Călugăra, județul Bacău" 2018-06-18
Înapoi