Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Proiect HCL nr 20225 din 25.09.2018 privind rectificarea bugetului local și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 60.000 lei 2018-09-25
Proiect HCL nr 20228 din 25.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești 2018-09-25
P HCL nr 20.182 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General a comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău 2018-06-26
P HCL nr 20.176 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 607 mp- ce se află în proprietatea familiei Horvat Monica și Aurel- pentru realizarea obiectivului "Construire locuință parter, anexă și împrejmuire în sat Luizi-Călugăra, comuna Luizi- Călugăra, județul Bacău" 2018-06-18
P HCL nr 20.179 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea aprobării introducerii din extravilan în intravilan a suprafeței de 6201 mp- ce se află în proprietatea familiei Sandu Mihai și Carolina pentru realizarea obiectivului "Construire ansamblu locuințe parter+1 E, comuna Luizi- Călugăra, județul Bacău" 2018-06-18
P HCL nr.20.109 privind utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 6000 lei 2018-04-11
P HCL nr.20.105 privind aprobarea „Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău” pe anul 2018 2018-03-27
P HCL nr.20.093 privind modificarea și completarea HCL nr.35/2017 privind aprobarea ROF al aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2018-03-27
P HCL nr.20.096 privind stabilirea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială pentru anul 2018 2018-03-23
P HCL nr.20.040 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 ale comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2018-02-19
P HCL nr.20.043 privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de COnturi a Județului Bacău 2018-02-02
P HCL nr.20.037 privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 2018-01-31
P HCL nr.20046 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2017 2018-01-31
P HCL nr.20010 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.40/2010 privind aprobarea Master Planului regional în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău 2018-01-10
P HCL nr.20013 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIB aferent anului 2018 2018-01-10
Înapoi