Posturi Vacante și promovări

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul final la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Anunț privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional

ANUNT - privind rezultatul interviului la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional din functia publica de referent, clasa III, grad profesional asistent, in functia publica de referent,clasa III, grad profesional principal in cadrul compartimentului contabilitate, achizitii, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Calugara, judetul Bacau.

Anunț rezultat selecție dosare -examen de promovare în grad profesional

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din funcția publică de referent, clasa III, grad profesional asistent, în funcție publică de de referent, clasa III, grad profesional principal în cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi- Călugăra, județul Bacău.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisăîn data de 19.02.2019, ora 10:00, la sediul UAT Luizi-Călugăra.

Rezultatele le regăsiți în fișierul atașat.

Anunț ocupare prin transfer la cerere ocupare funcție publică de CONSILIER, clasa I, asistent - Compartiment Contabilitate, achiziții, proiecte

Primăria comunei Luizi-Călugăra anunță ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție consilier, clasa I, asistent în cadrul compartimentului Contabilitate, achiziții, proiecte din Aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra.

Funcționarii publici interesați pentru a ocupa această funcție trebuie sa depună actele necesare înscrierii în termen de 20 de zile de la data publicării acestui anunț la Compartimentul Resurse umane din cadrul UAT Luizi -Călugăra.

Mai multe detalii regăsiți în documentul atașat.

Înapoi