Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018 2018-08-27
25 / 2018 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 607 mp- ce se află în proprietatea familiei Horvat Monica și Aurel- pentru realizarea obiectivului "Construire locuință Parter, Anexă și Împrejmuire în sat Luizi, comuna Luizi Călugăra, județul Bacău" 2018-07-31
24 / 2018 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea aprobării introducerii din extravilan în intravilan a suprafeței de 6201 mp- ce se află în proprietatea familiei Sandu Mihai și Carolina- pentru realizarea obiectivului "Construire ansamblu locuințe Parter + 1E în comuna Luizi Călugăra, județul Bacău" 2018-07-31
23 / 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG a comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2018-07-31
22 / 2018 privind aprobarea utilizării definitive din excedentul anilor anteriori, a sumei de 32.000 lei și modificarea corespunzătoare a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 2018-06-15
21 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 2018-05-30
20 / 2018 privind modificarea și completarea HCL nr.35/2017 privind aprobarea ROF 2018-05-30
19 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunicle iunie, iulie și august 2018 2018-05-30
18 / 2018 privind utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 6000 lei 2018-04-26
17 / 2018 privind aprobarea „Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău” pe anul 2018 2018-04-26
16 / 2018 privind stabilirea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială pentru anul 2018 2018-04-26
15 / 2018 privind aprobarea excluderii din Asociția de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 2018-03-23
14 / 2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 2018-03-23
13 / 2018 privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 2018-02-19
12 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 ale comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-02-19
Înapoi