Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2017 privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Consiliul Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, ca beneficiar al voluntariatului 2017-11-29
46 / 2017 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole în comuna Luizi- Călugăra, jud. Bacău 2017-11-29
45 / 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018 2017-11-29
44 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile ;i neeligibile aferente obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi Calugara, jud. Bacau" 2017-10-31
43 / 2017 privind trecerea din domeniul public din domeniul privat al UAT comuna Luizi- Calugara a unor parcele de tren, in vederea concedionarii prin licitatie publica, in conditiile legii 2017-10-31
42 / 2017 privind modificarea HCL nr.49/2012 privind ]nsu;irea complet[rilor intervenite ]n inventarul domeniului public al comunei Luizi Calugara , jud. Bacau 2017-10-31
41 / 2017 privind desemnarea utilizatorului RENNS, din partea Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri si adrese 2017-10-31
40 / 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020 a comunei Luizi-Calugara, jud. Bacau 2017-10-31
39 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție ” Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi Călugăra, județul Bacău” 2017-10-20
38 / 2017 privind implementarea proiectului ” Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unui buldoexcavator în comuna Luizi Călugăra, județul Bacău” 2017-10-20
37 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-09-29
36 / 2017 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al UAT comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-09-29
35 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2017-09-29
34 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-08-31
33 / 2017 privind aprobarea de principiu a documentației PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 1400 mp - ce se află în propietatea familiei Patrașcu Edmond Cristinel și Patrașcu Angelica și dlui Țâmpu Petre - pentru realizarea obiectivelor ” Construire locuințe Parter + Mansardă și Împrejmuire în sat Luizi-Călugăra, comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău” 2017-08-31
Înapoi