Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 2018-03-23
13 / 2018 privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 2018-02-19
12 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 ale comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-02-19
11 / 2018 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2017 2018-02-19
10 / 2018 privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a județului Bacău 2018-02-19
9 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2018 2018-02-19
8 / 2018 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Luizi-Călugăra, nr.40/2010 privind aprobarea Master Planului regional pentru infrastructura de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 2018-01-26
7 / 2018 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIB, aferent anului 2018 2018-01-26
6 / 2018 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIS, aferent anului 2018 2018-01-26
5 / 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe 2018-01-26
4 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 2018-01-26
3 / 2018 privind aprobarea definitivă a documentației pentru puz, în veedrea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 1410 mp 2018-01-26
2 / 2018 privind reîntregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2018-01-26
1 / 2018 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2018-01-26
55 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-12-21
Înapoi