Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2017 privind trecerea din domeniul public din domeniul privat al UAT comuna Luizi- Calugara a unor parcele de tren, in vederea concedionarii prin licitatie publica, in conditiile legii 2017-10-31
42 / 2017 privind modificarea HCL nr.49/2012 privind ]nsu;irea complet[rilor intervenite ]n inventarul domeniului public al comunei Luizi Calugara , jud. Bacau 2017-10-31
41 / 2017 privind desemnarea utilizatorului RENNS, din partea Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, cu rol de validare pe procesele de gestionare drumuri si adrese 2017-10-31
40 / 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 2014-2020 a comunei Luizi-Calugara, jud. Bacau 2017-10-31
39 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție ” Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi Călugăra, județul Bacău” 2017-10-20
38 / 2017 privind implementarea proiectului ” Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unui buldoexcavator în comuna Luizi Călugăra, județul Bacău” 2017-10-20
37 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-09-29
36 / 2017 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru autoturismele ce fac parte din parcul auto al UAT comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-09-29
35 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2017-09-29
34 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-08-31
33 / 2017 privind aprobarea de principiu a documentației PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 1400 mp - ce se află în propietatea familiei Patrașcu Edmond Cristinel și Patrașcu Angelica și dlui Țâmpu Petre - pentru realizarea obiectivelor ” Construire locuințe Parter + Mansardă și Împrejmuire în sat Luizi-Călugăra, comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău” 2017-08-31
32 / 2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2017-08-31
31 / 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2017-08-31
30 / 2017 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și prezentare a UAT comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău în apelul declarat impotriva sentinței penale nr.1064 din 27.06.2017 pronunțată în Dosarul penal nr.13555/180/2015 al Judecătoriei Bacău 2017-07-31
29 / 2017 privind aprobarea pentru anul 2017 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 2017-07-31
Înapoi