Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil, aparținând domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, situat în sat Osebiți, nr cadastral 61282 2018-10-26
30 / 2018 privind rectificarea bugetului local, utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 60.000 lei și modificarea corespunzătoare a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 2018-09-28
29 / 2018 privind aprobarea definitivă a documentației pentru PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 607 mp- ce se află în proprietatea d-lor Horvat Monica și Horvat Aurel- pentru realizarea obiectivului "Construire locuință Parter, Anexă și Împrejmuire în sat Luizi-Călugăra, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău" 2018-09-28
28 / 2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apa brută Dărmănești 2018-09-28
27 / 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-09-28
26 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018 2018-08-27
25 / 2018 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 607 mp- ce se află în proprietatea familiei Horvat Monica și Aurel- pentru realizarea obiectivului "Construire locuință Parter, Anexă și Împrejmuire în sat Luizi, comuna Luizi Călugăra, județul Bacău" 2018-07-31
24 / 2018 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea aprobării introducerii din extravilan în intravilan a suprafeței de 6201 mp- ce se află în proprietatea familiei Sandu Mihai și Carolina- pentru realizarea obiectivului "Construire ansamblu locuințe Parter + 1E în comuna Luizi Călugăra, județul Bacău" 2018-07-31
23 / 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a PUG a comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2018-07-31
22 / 2018 privind aprobarea utilizării definitive din excedentul anilor anteriori, a sumei de 32.000 lei și modificarea corespunzătoare a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 2018-06-15
21 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 2018-05-30
20 / 2018 privind modificarea și completarea HCL nr.35/2017 privind aprobarea ROF 2018-05-30
19 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunicle iunie, iulie și august 2018 2018-05-30
18 / 2018 privind utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 6000 lei 2018-04-26
17 / 2018 privind aprobarea „Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău” pe anul 2018 2018-04-26
Înapoi