Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
29 / 2019 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui Butacu Petre și declarareaca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Național Liberal, în cadrul Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-09-30
28 / 2019 privind aprobarea procesului verbal al ședinței consiliului local al Comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău din data de 30.08.2019 2019-09-30
27 / 2019 privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-08-30
26 / 2019 privind rectificarea bugetului local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău pe anul 2019, ca urmare a referatului compartimentului de resort nr.20.244/20.08.2019 2019-08-30
25 / 2019 privind aprobarea alegerii dlui consilier Ghența Augustin-Benone, președinte de ședință pe o perioadă de trei luni 2019-08-30
24 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 2019-06-28
23 / 2019 privind aprobarea definitivă a documentației PUZ, în vederea aprobării introducerii din extravilan în intravilan a suprafeței de 6201 mp - pentru realizarea obiectivului ”Construire ansamblu locuințe Parter + 1E în comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău” 2019-06-28
22 / 2019 privind respingerea proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local a d-lui Butacu Petre, și declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe lista Partidului Național Liberal 2019-06-28
21 / 2019 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, cu un bun achiziționat prin proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția unui buldoexcavator în comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău” proiect finanșat prin PNDL 2019-05-31
20 / 2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.10/2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luizi-Călugăra 2019-05-31
19 / 2019 privind aprobarea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială pentru anul 2019 2019-05-31
18 / 2019 privind aleferea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie, august 2019 2019-05-31
17 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 ale comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, precum și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 3.206 mii lei 2019-04-15
16 / 2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra unei suprafețe de teren de 51 mp, aparținând domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-04-15
15 / 2019 privind analiza stadiuluide înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități lanivelul comunei Luizi- Călugăra, jud. Bacău 2019-03-29
Înapoi