Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-11-27
38 / 2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2023 2018-11-27
36 / 2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 2018-11-27
35 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019 2018-11-27
34 / 2018 privind rectificare bugetului local și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 30.000 lei 2018-10-26
33 / 2018 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Colectare și Transport Deșeuri Municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe 2018-10-26
32 / 2018 privind aprobarea închirierii unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 1618 din 30.05.2013 dintre Consiliul local al comunei Luizi- Călugăra și Parohia Romano-Catolică Luizi Călugăra 2018-10-26
31 / 2018 privind aprobarea dezmembrării unui imobil, aparținând domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, situat în sat Osebiți, nr cadastral 61282 2018-10-26
30 / 2018 privind rectificarea bugetului local, utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 60.000 lei și modificarea corespunzătoare a listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 2018-09-28
29 / 2018 privind aprobarea definitivă a documentației pentru PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 607 mp- ce se află în proprietatea d-lor Horvat Monica și Horvat Aurel- pentru realizarea obiectivului "Construire locuință Parter, Anexă și Împrejmuire în sat Luizi-Călugăra, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău" 2018-09-28
28 / 2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apa brută Dărmănești 2018-09-28
27 / 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-09-28
26 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018 2018-08-27
25 / 2018 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 607 mp- ce se află în proprietatea familiei Horvat Monica și Aurel- pentru realizarea obiectivului "Construire locuință Parter, Anexă și Împrejmuire în sat Luizi, comuna Luizi Călugăra, județul Bacău" 2018-07-31
24 / 2018 privind aprobarea de principiu a documentației pentru PUZ, în vederea aprobării introducerii din extravilan în intravilan a suprafeței de 6201 mp- ce se află în proprietatea familiei Sandu Mihai și Carolina- pentru realizarea obiectivului "Construire ansamblu locuințe Parter + 1E în comuna Luizi Călugăra, județul Bacău" 2018-07-31
Înapoi