Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
4 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 2018-01-26
3 / 2018 privind aprobarea definitivă a documentației pentru puz, în veedrea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 1410 mp 2018-01-26
2 / 2018 privind reîntregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2018-01-26
1 / 2018 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2018-01-26
55 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-12-21
54 / 2017 privind aprobarea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-12-21
53 / 2017 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-12-21
52 / 2017 privind aprobarea Statutului comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-12-21
51 / 2017 privind desemnarea primarului comunei, evaluator al performan\'elor individuale ale secretarului comunei 2017-12-21
50 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-12-15
49 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-11-29
48 / 2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018 2017-11-29
47 / 2017 privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și Consiliul Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, ca beneficiar al voluntariatului 2017-11-29
46 / 2017 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole în comuna Luizi- Călugăra, jud. Bacău 2017-11-29
45 / 2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018 2017-11-29
Înapoi