Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2013 privind validarea mandatului de consilier a d-lui BUTACU PETRE , supleant pe lista PNL la alegerile locale din iunie 2012 2013-02-28
15 / 2013 Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau 2013-02-28
14 / 2013 privind completarea HCL nr. 1/2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2013 2013-02-28
13 / 2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea nr. 272//2004 privind protectia si promovarea copilului , cu modificarile si completarile ulterioare si a ajutoarelor de urgenta prevazute de Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare 2013-02-28
12 / 2013 pentru aprobarea măsurilor privind efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social 2013-02-28
11 / 2013 privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ, ca organ cu atributii in protectia copilului 2013-02-28
10 / 2013 privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2013 / 2014 din comuna Luizi Calugara, judetul Bacau 2013-02-28
9 / 2013 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă 2013-02-28
8 / 2013 aprobare predare gratuita a sistemului de alimentare cu apa din catunul Talpa, judetul Sarata 2013-01-31
7 / 2013 aprobare cont de incheiere trim IV 2012 2013-01-31
6 / 2013 aprobare prelungire Plan Urbanistic General al comunei Luizi Calugara 2013-01-31
5 / 2013 aprobare reorganizare serviciul voluntar pentru situatii de urgenta LUizi Calugara 2013-01-31
4 / 2013 aprobare numar personal, organigrama, stat nominal functii aparat de specialitate primar 2013-01-31
3 / 2013 incetare de drept mandat consilier local dl. Ilies Nelu 2013-01-31
2 / 2013 reintregire excedent 2011 2013-01-10
Înapoi