Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2012 rectificare buget 2012-11-21
40 / 2012 alegere presedinte de sedinta lunile dec 2012, ian si feb. 2013 2012-11-21
44 / 2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau 2012-11-21
39 / 2012 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe trimestrul III al anului 2012 2012-10-26
38 / 2012 privind modificarea nr.22/2012, privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Luizi Calugara, în sensul completării comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultura , protecţie socială, activitati sportive si de agrement 2012-10-26
37 / 2012 privind validarea mandatului de consilier a d-lui CAZACU IOSIF , supleant pe lista PNL la alegerile locale din iunie 2012 2012-10-26
36 / 2012 privind incetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui GHENTA ANTON si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele Partidului National Liberal , in cadrul Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau 2012-10-26
35 / 2012 privind aprobarea luarii în administrare a unui numar de 643 unităţi de compostare individuală 2012-10-26
34 / 2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 2012-10-26
22 / 2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Luizi Calugara , judetul Bacau 2012-06-24
21 / 2012 privind alegerea viceprimarului comunei Luizi Călugăra, judetul Bacau 2012-06-24
20 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-06-24
19 / 2012 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Luizi Călugăra, judeţul Bacău 2012-06-24
18 / 2012 privind validarea mandatelor de consilieri aleşi la data de 10.06.2012 2012-06-24
17 / 2012 privind alegerea comisiei de validare 2012-06-24
Înapoi