Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 2019-01-30
1 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2019-01-30
43 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-12-21
42 / 2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil- teren, situat în sat Osebiți, aparținând domeniului public al comunei Luizi- Călugăra 2018-12-20
42 / 2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil- teren, situat în sat Osebiți, aparținând domeniului public al comunei Luizi- Călugăra 2018-12-20
41 / 2018 privind modificarea și completarea HCL nr.36/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 2018-12-20
40 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-12-18
39 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-11-27
37 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-11-27
38 / 2018 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2023 2018-11-27
36 / 2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 2018-11-27
35 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019 2018-11-27
34 / 2018 privind rectificare bugetului local și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 30.000 lei 2018-10-26
33 / 2018 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Colectare și Transport Deșeuri Municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe 2018-10-26
32 / 2018 privind aprobarea închirierii unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 1618 din 30.05.2013 dintre Consiliul local al comunei Luizi- Călugăra și Parohia Romano-Catolică Luizi Călugăra 2018-10-26
Înapoi