Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2018 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIB, aferent anului 2018 2018-01-26
6 / 2018 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIS, aferent anului 2018 2018-01-26
5 / 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe 2018-01-26
4 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 2018-01-26
3 / 2018 privind aprobarea definitivă a documentației pentru puz, în veedrea ridicării interdicției temporare de construire asupra suprafeței de 1410 mp 2018-01-26
2 / 2018 privind reîntregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2018-01-26
1 / 2018 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019 din comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2018-01-26
55 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-12-21
54 / 2017 privind aprobarea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-12-21
53 / 2017 privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-12-21
52 / 2017 privind aprobarea Statutului comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-12-21
51 / 2017 privind desemnarea primarului comunei, evaluator al performan\'elor individuale ale secretarului comunei 2017-12-21
50 / 2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-12-15
49 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 2017-11-29
48 / 2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2018 2017-11-29
Înapoi