Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunicle iunie, iulie și august 2018 2018-05-30
18 / 2018 privind utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 6000 lei 2018-04-26
17 / 2018 privind aprobarea „Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău” pe anul 2018 2018-04-26
16 / 2018 privind stabilirea contribuției Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău la susținerea persoanei cu handicap care beneficiază de protecție socială pentru anul 2018 2018-04-26
15 / 2018 privind aprobarea excluderii din Asociția de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 2018-03-23
14 / 2018 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 2018-03-23
13 / 2018 privind aprobarea pentru anul 2018 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap 2018-02-19
12 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 ale comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2018-02-19
11 / 2018 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2017 2018-02-19
10 / 2018 privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi a județului Bacău 2018-02-19
9 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2018 2018-02-19
8 / 2018 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Luizi-Călugăra, nr.40/2010 privind aprobarea Master Planului regional pentru infrastructura de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 2018-01-26
7 / 2018 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIB, aferent anului 2018 2018-01-26
6 / 2018 privind aprobarea cuantumului cotizației la patrimoniul ADIS, aferent anului 2018 2018-01-26
5 / 2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe 2018-01-26
Înapoi