Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 2019-01-30
8 / 2019 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2018 2019-01-30
7 / 2019 privind reîntregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2019-01-30
6 / 2019 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău” 2019-01-30
5 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău” 2019-01-30
4 / 2019 pentru aprobarea măsurilor privind efectuarea acțiunilor și lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-01-30
3 / 2019 privind aprobarea pentru anul 2019 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap din comuna Luizi- Călugăra, județul Bacău 2019-01-30
2 / 2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 2019-01-30
1 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2019-01-30
43 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-12-21
42 / 2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil- teren, situat în sat Osebiți, aparținând domeniului public al comunei Luizi- Călugăra 2018-12-20
42 / 2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil- teren, situat în sat Osebiți, aparținând domeniului public al comunei Luizi- Călugăra 2018-12-20
41 / 2018 privind modificarea și completarea HCL nr.36/2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019 2018-12-20
40 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-12-18
39 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-11-27
Înapoi