Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 ale comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău, precum și utilizarea definitivă din excedentul anilor anteriori, a sumei de 3.206 mii lei 2019-04-15
16 / 2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra unei suprafețe de teren de 51 mp, aparținând domeniului public al comunei Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-04-15
15 / 2019 privind analiza stadiuluide înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități lanivelul comunei Luizi- Călugăra, jud. Bacău 2019-03-29
14 / 2019 privind aprobarea perioadei de pășunat pe pășunile propietate privată a UAT Luizi Călugăra și ale persoanelor fizice și juridice din comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-03-29
13 / 2019 privind aprobarea „Planului de gospodărire, întreținere, curățenie și înfrumusețare a comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău” pe anul 2019 2019-03-29
12 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2019 2019-02-28
11 / 2019 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2019-2020 din comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-02-08
10 / 2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luizi-Călugăra 2019-02-08
9 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018 2019-01-30
8 / 2019 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe trimestrul IV al anului 2018 2019-01-30
7 / 2019 privind reîntregirea excedentului anilor anteriori cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 2019-01-30
6 / 2019 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău” 2019-01-30
5 / 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local, comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău” 2019-01-30
4 / 2019 pentru aprobarea măsurilor privind efectuarea acțiunilor și lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău 2019-01-30
3 / 2019 privind aprobarea pentru anul 2019 a numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap din comuna Luizi- Călugăra, județul Bacău 2019-01-30
Înapoi