Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
137 / 2016 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 30.09.2016 2016-09-22
135 / 2016 privind constituirea comisiei locale pentru constatarea și evaluarea preliminară a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile produse terenurilor agricole pe raza UAT comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2016-09-21
132 / 2016 privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul UAT comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2016-09-01
134 / 2016 privind stabilirea agenților economici din UAT comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău care să distribuie populației produse raționalizate la mobilizare 2016-09-01
108 / 2016 privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale viceprimarului comunei dl. BUTACU ROMEO 2016-07-08
106 / 2016 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichet social elevilor din învățământul preșcolar provenite din familii defavorizate pentru luna IUNIE 2016 2016-06-23
97 / 2016 privind constituirea la nivelul UAT comuna Luizi-Călugăra a Grupului de lucru (P.O.A.D. 2015-2016) 2016-06-21
95 / 2016 privind interzicerea comercializării sau consumării de băuturi alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul localurilor secțiilor de votare din comuna Luizi Călugăra în ziua desfășurării alegerilor locale din data 5 iunie 2016 2016-06-01
80 / 2016 privind aprobarea "Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2016" si a "Programului de pregatire profesionala anuala si lunara pe teme si exercitii pentru membrii SVSU al comunei Luizi Calugara pe anul 2016" 2016-05-17
72 / 2016 privind modificarea dispozitiei nr.60 din din 15.04.2016 privind delimitarea sectiilor din UAT Luizi Calugarapentru alegerile autoritatilor publice locale din data de 5 iunie 2016 2016-05-04
86 / 2016 privind aprobarea Comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul UAT comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2016-04-28
64 / 2016 privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara la U.A.T. comuna Luizi-Calugara, judetul Bacau 2016-04-20
60 / 2016 privind delimitarea sectiilor de votare din UAT Luizi - Calugara pentru alegerile autoritatilor publice locale din data de 05 iunie 2016 2016-04-15
61 / 2016 privind stabilirea locurilor speciale de aflsaj electoral pentru alegerile autoritatilor publice locale din data de 05 iunie 2016. 2016-04-15
Înapoi