Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
80 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 28.04.2017 2017-04-21
64 / 2017 privind modul de organizare a activității de prevenire și stingere a incediilor la nivelul Primăriei comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-04-05
61 / 2017 privind aprobarea Planului de integritate al Primarului comunei Luizi Călugăra, județul Bacău 2017-03-29
58 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 31.03.2017 2017-03-24
57 / 2017 privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Luizi Călugăra, în anul 2017 2017-03-16
28 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 28.02.2017 2017-02-21
5 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 31.01.2017 2017-01-26
1 / 2017 privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 09.01.2017 2017-01-06
178 / 2016 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 16.12.2016 2016-12-09
179 / 2016 privind organizarea Comisiei de inventariere și a Comisiei de casare a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor U.A.T. comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău pentru anul 2016 2016-12-09
158 / 2016 cu privire la stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 11.12.2016 2016-11-03
157 / 2016 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 28.10.2016 2016-10-21
155 / 2016 privind acordarea stimulentului educational, sub forma de tichet social, copiilor din invatamantul prescolar, provenite din familii defavorizate pentru luna Octombrie 2016 2016-10-20
149 / 2016 privind numirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale din cadrul UAT comuna Luizi-Calugara, judetul Bacau 2016-10-10
147 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului de 15% pentru conditii vatamatoare, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului localitatii Luizi Calugara, judetul Bacau, valabil in perioada 1 octombrie 2016 -1 octombrie 2017 2016-10-06
Înapoi