Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
193 / 2017 cu privire la acordarea sporului de 15% pentru condiții vătămătoare și/sau periculoase funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-10-17
192 / 2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia la nivelul UAT Luizi Calugara 2017-10-17
170 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău în data de 29.09.2017 2017-09-22
169 / 2017 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra județul Bacău 2017-09-21
168 / 2017 privind stabilirea Programului de funcționare a Primăriei comunei Luizi Călugăra, județul Bacău și a Programului de lucru cu publicul 2017-09-21
163 / 2017 privind unele măsuri referitoare la aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 2017-09-19
157 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 31.08.2017 2017-08-25
116 / 2017 privind stabilirea PROGRAMULUI DE AUDIENȚE CU PUBLICUL, la sediul UAT Comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-07-27
117 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 31.07.2017 2017-07-24
114 / 2017 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul UAT comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-07-17
115 / 2017 privind constituirea COmisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul UAT comuna Luizi-Călugăra, jud. Bacău 2017-07-17
106 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 30.06.2017 2017-06-23
103 / 2017 privind stabilirea comisiei de casare în vederea scoaterii din funcțiune, demolare, casare și valorificare a două mijloace fixe, magazie și grup sanitar, în condițiile legii 2017-06-20
91 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 31.05.2017 2017-05-23
87 / 2017 privind componența nominală și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-05-11
Înapoi