Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
5 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 31.01.2017 2017-01-26
1 / 2017 privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 09.01.2017 2017-01-06
178 / 2016 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 16.12.2016 2016-12-09
179 / 2016 privind organizarea Comisiei de inventariere și a Comisiei de casare a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor U.A.T. comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău pentru anul 2016 2016-12-09
158 / 2016 cu privire la stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 11.12.2016 2016-11-03
157 / 2016 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 28.10.2016 2016-10-21
155 / 2016 privind acordarea stimulentului educational, sub forma de tichet social, copiilor din invatamantul prescolar, provenite din familii defavorizate pentru luna Octombrie 2016 2016-10-20
149 / 2016 privind numirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale din cadrul UAT comuna Luizi-Calugara, judetul Bacau 2016-10-10
147 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului de 15% pentru conditii vatamatoare, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului localitatii Luizi Calugara, judetul Bacau, valabil in perioada 1 octombrie 2016 -1 octombrie 2017 2016-10-06
137 / 2016 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 30.09.2016 2016-09-22
135 / 2016 privind constituirea comisiei locale pentru constatarea și evaluarea preliminară a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile produse terenurilor agricole pe raza UAT comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2016-09-21
132 / 2016 privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul UAT comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2016-09-01
134 / 2016 privind stabilirea agenților economici din UAT comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău care să distribuie populației produse raționalizate la mobilizare 2016-09-01
108 / 2016 privind delegarea atribuțiilor de serviciu ale viceprimarului comunei dl. BUTACU ROMEO 2016-07-08
106 / 2016 privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichet social elevilor din învățământul preșcolar provenite din familii defavorizate pentru luna IUNIE 2016 2016-06-23
Înapoi