Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
3 / 2018 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău în data de 26.01.2018 2018-01-19
220 / 2017 privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei Luizi-Călugăra, jud. Bacău în data de 15.12.2017 2017-12-12
209 / 2017 privind stabilirea dreptului la ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne familiilor și persoanelor singure pentru perioada noiembrie 2017-martie 2018 2017-11-20
211 / 2017 privind acordarea stimulentului educațional, sub forma de tichet social, copiilor din învățământul preșcolar -provenite din familii defavorizate pentru perioada NOIEMBRIE 2017-IUNIE 2018 2017-11-20
208 / 2017 privind convocarea în ședință ordinara a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău în data de 29.11.2017 2017-11-16
195 / 2017 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Luizi Calugara, judetul Bacau in data de 31.10.2017 2017-10-25
193 / 2017 cu privire la acordarea sporului de 15% pentru condiții vătămătoare și/sau periculoase funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-10-17
192 / 2017 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia la nivelul UAT Luizi Calugara 2017-10-17
170 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, județul Bacău în data de 29.09.2017 2017-09-22
169 / 2017 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Călugăra județul Bacău 2017-09-21
168 / 2017 privind stabilirea Programului de funcționare a Primăriei comunei Luizi Călugăra, județul Bacău și a Programului de lucru cu publicul 2017-09-21
163 / 2017 privind unele măsuri referitoare la aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare 2017-09-19
157 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 31.08.2017 2017-08-25
116 / 2017 privind stabilirea PROGRAMULUI DE AUDIENȚE CU PUBLICUL, la sediul UAT Comuna Luizi Călugăra, jud. Bacău 2017-07-27
117 / 2017 privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Luizi Călugăra, jud. Bacău în data de 31.07.2017 2017-07-24
Înapoi